Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Vĩnh Trạch lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020- 2025) kết thúc thành công

21/05/2020 - 19:05

 - Trong 2 ngày (20 và 21-5) đã diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Vĩnh Trạch lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020- 2025).

A A

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Vĩnh Trạch khóa XII (nhiệm kỳ 2020-2025) gồm 15 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Thiện Bảo đắc cử Bí thư Đảng ủy xã.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Vĩnh Trạch đặt ra các chỉ tiêu chủ yếu, như: thu nhập bình quân đầu người trên 110 triệu đồng/người/năm; diện tích sản xuất nông nghiệp 1.300ha/vụ; diện tích trồng màu 80– 100ha/vụ; giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 230 triệu/ha/năm; tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo 70%…

PHƯƠNG LAN