Đại hội đảng viên Đảng bộ Ban Chỉ huy quân sự huyện Phú Tân lần thứ X (nhiệm kỳ 2020-2025)

26/05/2020 - 16:10

 - Ngày 26-5, Đảng bộ Ban Chỉ huy quân sự huyện Phú Tân (An Giang) tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ X (nhiệm kỳ 2020-2025).

A A

Với tinh thần tập trung, dân chủ, phát huy trí tuệ, trách nhiệm, các đại biểu đã  bầu 7 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự huyện nhiệm kỳ mới. Đồng chí Nguyễn Quang Hòa tiếp tục được bầu Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện Phú Tân (nhiệm kỳ 2020- 2025). Đồng thời, chỉ định 2 đồng chí: Lâm Phước Trung, Bí thư Huyện ủy và Dương Văn Cường, Chủ tịch UBND huyện tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự huyện theo quy định.

Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Quân sự huyện Phú Tân đã làm tốt vai trò tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc. Đã tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ, phòng chống thiên tai 18/18 xã, thị trấn; hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân hàng năm; bồi dưỡng, giáo dục quốc phòng và an ninh cho các đối tượng theo phân cấp đạt 100%

Đại hội đã thông qua Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phú Tân (nhiệm kỳ 2020-2025), với 6 nhóm chỉ tiêu quan trọng, trong đó phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân hàng năm; 100% cán bộ, các đối tượng theo phân cấp được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh; 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 90% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên...

MỸ HẠNH