Đại hội đảng viên Đảng bộ Quân sự huyện Châu Thành (nhiệm kỳ 2020 – 2025) thành công tốt đẹp

20/05/2020 - 16:25

 - Qua 2 ngày (19 và 20-5) làm việc nghiêm túc, khẩn trương, Đại hội đảng viên Đảng bộ Quân sự huyện Châu Thành (nhiệm kỳ 2020 – 2025) đã kết thúc thành công tốt đẹp.

A A

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự huyện Châu Thành (nhiệm kỳ 2020 – 2025) gồm 5 đồng chí; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Châu Thành lần thứ XII ( nhiệm kỳ 2020 – 2025) gồm 2 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Quân sự huyện Châu Thành đẩy mạnh việc quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Đảng, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên; phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, tuyển sinh quân sự hàng năm; xây dựng, quản lý, huy động lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ đảm bảo đúng pháp luật, nâng cao chất lượng và khả năng huy động; lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Đồng thời, thực hiện tốt công tác dân vận, chính sách hậu phương quân đội, các phong trào thi đua; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) trong Đảng bộ và lực lượng vũ trang huyện…

L.H