Đại hội đảng viên xã Long Hòa lần thứ IV

26/05/2020 - 17:04

 - Trong 2 ngày (25 và 26-5), Đảng bộ xã Long Hòa (Phú Tân, An Giang) tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ IV (nhiệm kỳ 2020-2025). Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 15 đồng chí. Đồng chí Lâm Thành Pha tái đắc cử Bí thư Đảng ủy xã.

A A

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Long Hòa xác định mục tiêu tiếp tục phát huy thế mạnh trong nông nghiệp, xây dựng cơ sở hạ tầng, phấn đấu đến năm 2025 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đồng thời, thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội; nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước, ổn định chính trị, trật tự xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới…

Xã phấn đấu đến năm 2025 đạt chuẩn xã nông thôn mới; chuyển đổi 50ha cây trồng trên tổng diện tích sản xuất; tỷ lệ người đi học đúng độ tuổi đạt 96%; tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo thấp hơn bình quân chung của huyện; hàng năm có 85% Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, Đảng bộ hàng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

MỸ HẠNH