Đại hội điểm MTTQVN xã Vĩnh Phú, lần thứ X (nhiệm kỳ 2024 – 2029)

28/02/2024 - 16:05

 - Ngày 28/2, UBMTTQVN xã Vĩnh Phú (huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) tổ chức Đại hội Đại biểu MTTQVN xã Vĩnh Phú lần thứ X (nhiệm kỳ 2024 – 2029). Đây là đơn vị được UBMTTQVN huyện Thoại Sơn chọn làm đại hội điểm, để rút kinh nghiệm.

Các đại biểu tham dự đại hội

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội

UBMTTQVN huyện Thoại Sơn trao bảng tượng trưng 2 nhà Đại đoàn kết năm 2024 cho UBMTTQVN xã Vĩnh Phú

Đảng ủy xã Vĩnh Phú tặng bức trướng “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển” chúc mừng đại hội

Ra mắt Ủy viên UBMTTQVN xã Vĩnh Phú, nhiệm kỳ 2024 – 2029

Ra mắt đoàn đại biểu dự Đại hội MTTQVN huyện Thoại Sơn, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Khen thưởng các tập thể có nhiều đóng góp trong công tác Mặt trận nhiệm kỳ qua

Đại hội đã hiệp thương bầu 41 Ủy viên UBMTTQVN xã Vĩnh Phú, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đồng chí Nguyễn Thúy Hằng tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBMTTQVN xã Vĩnh Phú, khóa X (nhiệm kỳ 2024 - 2029). Đồng thời, hiệp thương cử đoàn đại biểu tham dự Đại hội MTTQVN huyện Thoại Sơn, nhiệm kỳ 2024 - 2029 gồm 12 người.

Nhiệm kỳ 2024 – 2029, UBMTTQVN xã Vĩnh Phú đề ra chỉ tiêu: Hàng năm xây dựng ít nhất 1 công trình hoặc phần việc tiêu biểu, điển hình; phấn đấu tổ chức vận động Quỹ Vì người nghèo và An sinh xã hội hàng năm 3 tỷ đồng để đến cuối nhiệm kỳ hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa ít nhất 30 nhà Đại đoàn kết; tổ chức triển khai ít nhất 1 nội dung giám sát theo chuyên đề; phấn đấu trong nhiệm kỳ, mỗi khu dân cư có ít nhất 1 Tổ Tự quản cộng đồng; duy trì, nâng chất các mô hình tiêu biểu, hiệu quả thiết thực trong các cuộc vận động gắn với mô hình “Dân vận khéo” và phong trào “Đoàn kết sáng tạo”...

Nhiệm kỳ 2019- 2024, UBMTTQVN xã Vĩnh Phú đã vận động Quỹ Vì người nghèo gần 4,6 tỷ đồng, đạt 229,6% chỉ tiêu nghị quyết; cất mới 100 căn nhà và sửa chữa 11 nhà Đại đoàn kết; tặng hơn 5.500 phần quà cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn; giúp đỡ 143 hộ nghèo thoát nghèo bền vững... Qua đó, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã còn 0,57%.

Dịp này, có 4 tập thể được UBND xã Vĩnh Phú khen thưởng vì có nhiều đóng góp trong công tác mặt trận (nhiệm kỳ 2019 - 2024). Đồng thời, UBMTTQVN huyện Thoại Sơn trao bảng tượng trưng tặng 2  nhà Đại đoàn kết trị giá 40 triệu đồng cho UBMTTQVN xã Vĩnh Phú.

PHƯƠNG LAN