Đại hội Hội Khuyến học huyện Tịnh Biên (nhiệm kỳ 2020-2025)

30/11/2020 - 14:49

 - Ngày 30-11, Hội Khuyến học huyện Tịnh Biên (An Giang) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV (nhiệm kỳ 2020-2025), với sự tham dự của 90 đại biểu đại diện cho các ban, ngành huyện, Hội Khuyến học các xã, thị trấn và các trường học trên địa bàn.

A A

Đại hội đã bầu 39 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội Khuyến học huyện Tịnh Biên khóa IV; đồng chí Nguyễn Văn Sơn tái đắc cử Chủ tịch Hội Khuyến học huyện (nhiệm kỳ 2020-2025).

Nhiệm kỳ 2020-2025, Hội Khuyến học huyện Tịnh Biên phấn đấu vận động nguồn quỹ Khuyến học huyện đạt mức 500 triệu đồng/năm, Hội Khuyến học các xã, thị trấn đạt từ 90 đến 150 triệu đồng/năm; phấn đấu xây dựng 3.000 gia đình học tập, 20 dòng họ học tập, 30 cộng đồng học tập, 50 đơn vị học tập và 10 ban khuyến học tôn giáo…

Ban Chấp hành Hội Khuyến học huyện Tịnh Biên (nhiệm kỳ 2020-2025) ra mắt đại hội

THANH TIẾN