Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh - Loại hình dân ca độc đáo

27/11/2019 - 19:39

Cách đây 5 năm, ngày 27-11-2014, dân ca Ví, Giặm được UNESCO công nhận là Di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây là loại hình dân ca độc đáo, tạo nên bản sắc văn hóa của người dân Nghệ An và Hà Tĩnh.

A A

Theo Báo Tin Tức