Dân làm chủ!

26/02/2021 - 14:15

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được xem là dịp để người dân phát huy quyền dân chủ, lựa chọn những đại biểu đủ đức, đủ tài, đại diện cho tiếng nói, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. Tuy nhiên, nhiều đối tượng xấu vẫn lợi dụng sự kiện này để xuyên tạc, làm sai lệch ý nghĩa ngày hội toàn dân. Thậm chí, chúng còn lợi dụng việc Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 20-6-2020, về lãnh đạo cuộc bầu cử ĐBQH khóaXV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, để xuyên tạc sự thật, rằng: cuộc bầu cử chỉ là hình thức, “dân chủ chỉ là khẩu hiệu”, “Đảng làm chủ chứ dân không làm chủ”.

A A

Sau thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các ngành, các cấp từ Trung ương đến địa phương đang tập trung chuẩn bị tốt nhất cho cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Công tác hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, lấy tín nhiệm tại nơi cư trú… được tiến hành đúng theo Hiến pháp, pháp luật quy định, đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch.

Cuộc bầu cử vào chủ nhật, ngày 23-5 sắp tới là cuộc vận động chính trị quan trọng, đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân. Đây là cơ hội để nhân dân thực hiện quyền làm chủ, thông qua việc lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, thực sự có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân tại Quốc hội và HĐND các cấp. Để lãnh đạo cuộc bầu cử, đảm bảo chuẩn bị chu đáo cho sự kiện diễn ra tốt đẹp, ngày 20-6-2020, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 45-CT/TW, yêu cầu cả hệ thống chính trị phải đoàn kết thống nhất, tăng cường phối hợp, tập trung dốc sức chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử; bảo đảm cho việc bầu cử được tiến hành thật sự dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn và tiết kiệm.

Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, các cơ quan, tổ chức và đơn vị có liên quan tập trung lãnh, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt phương hướng, nhiệm vụ để cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV, bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đạt kết quả cao nhất và thực sự trở thành ngày hội của toàn dân. Lựa chọn được những người xứng đáng để bầu ra những ĐBQH và HĐND các cấp thực sự đủ đức, đủ tài, đủ trình độ, phẩm chất, năng lực ngang tầm nhiệm vụ, góp phần tích cực vào thực hiện nghị quyết của Đảng, trong đó có kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025), chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021-2030), tiến tới kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng (2030) và tầm nhìn đến năm 2045 - kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trong Chỉ thị số 45, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng lãnh đạo thực hiện tốt công tác nhân sự, bảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ. Phấn đấu giới thiệu, lựa chọn bầu được những ĐBQH và đại biểu HĐND thật sự tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Trong giới thiệu, bảo đảm đủ tiêu chuẩn, đủ số lượng, có cơ cấu hợp lý, trong đó lấy tiêu chuẩn, chất lượng đại biểu làm trọng tâm, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn…

Chỉ thị của Bộ Chính trị về bầu cử nhằm đảm bảo lựa chọn những đại biểu xứng đáng, tiêu biểu để đại diện cho nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, HĐND các cấp, của từng ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp. Đồng thời, kiên quyết không giới thiệu ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp những người không xứng đáng, không đủ tiêu chuẩn, nhất là những người sa sút về phẩm chất đạo đức, tham nhũng, chạy chức, chạy quyền, xu nịnh, kiêu ngạo, quan liêu, gây mất đoàn kết, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng, nhà nước. Bộ Chính trị cũng yêu cầu phải đảm bảo đầy đủ quyền của công dân về bầu cử, bao gồm cả các quyền ứng cử, tự ứng cử, đề cử. Tuy nhiên, khi thực hiện cần đảm bảo đúng quy trình, tránh việc lợi dụng “khe hở” để đưa người không đủ tiêu chuẩn vào HĐND và ĐBQH. Trong giới thiệu ứng cử, Bộ Chính trị yêu cầu phải tiến hành lấy ý kiến của cử tri nơi cư trú một cách thực chất, không làm qua loa, hình thức vì đây là ý kiến của người dân đánh giá ĐBQH, đại biểu HĐND. Dân là người giám sát, không ai qua mắt được dân nên nếu lấy ý kiến thực chất, sẽ chọn được người xứng đáng làm đại biểu của dân.

Rõ ràng, những luận điệu của các thế lực thù địch, chống phá trên một số diễn đàn, khi cho rằng việc chỉ đạo của Đảng thực ra là đã “sắp ghế” đại biểu, là “tước đoạt quyền bầu cử, ứng cử, quyền tự ứng cử, đề cử của công dân” chỉ là ngụy biện, xuyên tạc!

Thời điểm diễn ra bầu cử ĐBQH, đại biểu HĐND cũng là thời điểm các thế lực thù địch tìm mọi cách chống phá, tạo nên những “điểm nóng” để gây bất ổn, gây mất niềm tin trong nhân dân. Do vậy, cần bình tĩnh phân tích, ứng phó, vạch trần những luận điệu và âm mưu xấu, đảm bảo đây thực sự là ngày hội của toàn dân.

N.H

Từ khóa Dân làm chủ