Dân vận khéo phục vụ nhân dân tốt hơn

14/11/2019 - 07:33

 - Nhận thức sâu sắc vai trò của công tác dân vận, những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Châu Thành tăng cường đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận. Hoạt động của hệ thống dân vận gần dân, sát cơ sở, đóng vai trò “cầu nối” củng cố, xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, nhà nước và nhân dân.

A A

Khánh thành cầu nông thôn

Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Châu Thành Đoàn Hồng Danh cho biết, những năm qua, huyện Châu Thành luôn chú trọng thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với nhiệm vụ chính trị, thực tiễn của từng địa phương, đơn vị. Hiệu quả của công tác dân vận thể hiện rõ nét nhất thông qua phong trào “Dân vận khéo”, “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã tạo khí thế thi đua sôi nổi ở các cấp, ngành, địa phương. Trong đó, phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện đã mang lại hiệu quả thiết thực, với sự tham gia tích cực của người dân, như: hiến đất làm đường, đóng góp ngày công xây nhà, làm đường, sửa cầu; thi đua tăng gia sản xuất, nâng cao chất lượng hàng hóa nông sản…

Các cấp, ngành trong huyện Châu Thành luôn chú trọng thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với nhiệm vụ chính trị, thực tiễn của từng địa phương, đơn vị. Năm 2019, các cấp, ngành của huyện Châu Thành đã thực hiện 342 mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị, với tổng trị giá gần 30 tỷ đồng. Nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả được cấp ủy Đảng, chính quyền nhân rộng, như: mô hình đối thoại với dân, diễn đàn “Lắng nghe dân nói”, cải cách hành chính, hùn vốn giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng hàng rào cây xanh, cột cờ, lắp đặt đèn đường thắp sáng lộ giao thông nông thôn... Thông qua các phong trào đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, thay đổi bộ mặt nông thôn.

Hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính

Ông Đoàn Hồng Danh nhấn mạnh, xác định công tác dân vận là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị, nên trước hết, cấp ủy Đảng, chính quyền, đội ngũ cán bộ chủ chốt phải nắm vững chủ trương, đường lối, quan điểm, phải tận tâm, tận lực, tận tình, tận tụy với nhân dân, phải gương mẫu đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở; tập trung tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, tham gia góp ý xây dựng chính quyền, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Ban Dân vận các cấp bám sát cơ sở, thường xuyên gặp gỡ, thăm hỏi các chức sắc, chức việc và các tổ chức tôn giáo, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Huyện tăng cường hơn nữa công tác dân vận, thực hiện có hiệu quả công tác vận động quần chúng, quy chế dân chủ cơ sở, quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc đối thoại, lắng nghe ý kiến, giải quyết những khó khăn, vướng mắc và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” ở địa phương, đơn vị. Trong đó tập trung vào nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh…

Bài, ảnh: TRUNG HIẾU