Đảng bộ huyện Châu Thành học tập và làm theo lời Bác dạy

11/06/2024 - 06:44

 - Những năm qua, Đảng bộ huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) chú trọng thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực và trở thành phong trào thi đua sôi nổi, lan tỏa trong toàn xã hội. Qua đó, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, thúc đẩy kinh tế - xã hội (KTXH) địa phương phát triển.

Trao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Châu Thành Từ Thanh Khiết cho biết, thời gian qua, cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII), các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, với nhiều cách làm hay, sáng tạo.

Trong đó, thường xuyên tuyên truyền, quán triệt các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân. Các nội dung quan trọng được lồng ghép vào sinh hoạt định kỳ hàng tháng trong các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể.

Hàng năm, cán bộ, đảng viên từ huyện đến cơ sở căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình, đăng ký việc làm, hành động cụ thể trong học tập và làm theo Bác, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, phù hợp đặc thù cơ quan, đơn vị và nhiệm vụ công tác.

Đặc biệt, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp nỗ lực rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách làm việc, phát huy dân chủ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; nâng cao hiệu quả lãnh, chỉ đạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…

Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, trở thành phong trào thi đua sôi nổi, lan tỏa trong toàn xã hội. Qua đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, kinh nghiệm quý; cùng tấm gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên nhiều lĩnh vực đời sống, xã hội.

Điển hình, như: Cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức và người lao động toàn huyện thực hiện tiết kiệm ủng hộ Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Khuyến học; mua xe chuyển bệnh miễn phí, bếp ăn từ thiện; sửa chữa cầu, bê-tông hóa lộ giao thông nông thôn; diễn đàn “Lắng nghe dân nói”…

Các mô hình hay cách làm hiệu quả nhận được sự đồng thuận cao trong các tầng lớp Nhân dân, góp phần nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của người dân, bảo đảm an sinh xã hội, phát triển KTXH địa phương.

Học Bác về “gần dân”, Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành phân công các đồng chí ủy viên ban chấp hành Đảng bộ huyện, xã, thị trấn dự sinh hoạt chi bộ ấp. Từ đó, theo dõi, hướng dẫn, cung cấp cho chi bộ thông tin về chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước.

Sau khi tham dự sinh hoạt chi bộ ấp, từng cán bộ kịp thời nắm bắt tình hình cơ sở, phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, báo cáo cấp ủy Đảng vấn đề nổi cộm ở địa phương, cơ sở; đề ra giải pháp lãnh, chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Ngoài ra, Ban Dân vận Huyện ủy, UBMTTQVN và các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội huyện giữ vai trò nòng cốt duy trì hiệu quả diễn đàn “Lắng nghe dân nói” và mô hình “Đi từng ngõ, rõ từng nhà”, nhằm lắng nghe tâm tư nguyện vọng của Nhân dân, kịp thời giải quyết những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong đời sống. Từ đó, có giải pháp giải quyết kịp thời, “thấu lý, đạt tình”, có trách nhiệm, tạo được niềm tin cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Châu Thành Từ Thanh Khiết nhấn mạnh, thời gian tới, Đảng bộ huyện Châu Thành tiếp tục tổ chức hiệu quả, nghiêm túc việc thực hiện nghị quyết của Đảng, chuyên đề hàng năm. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động các nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để cán bộ, đảng viên, Nhân dân học tập, làm theo bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Bên cạnh đó, duy trì và nhân rộng những mô hình hay, hiệu quả; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tấm gương điển hình, tiêu biểu. Qua đó, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, thúc đẩy KTXH địa phương phát triển…

TRUNG HIẾU