Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh: Nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

05/11/2019 - 07:21

 - Sau gần 1 năm hợp nhất 2 Đảng ủy Khối (Dân chính Đảng và Doanh nghiệp), hoạt động của Đảng ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy và các cơ quan chuyên trách, tham mưu giúp việc đã dần đi vào nền nếp, bước đầu phát huy tốt vai trò, nhiệm vụ. Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở chấp hành tốt sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối, phối hợp thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

A A

Với đặc thù riêng, Đảng bộ Khối gồm 3 nhóm chi, đảng bộ cơ sở: nhóm chi, đảng bộ cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh; nhóm chi, đảng bộ cơ quan khối Đảng, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội; nhóm chi, đảng bộ khối doanh nghiệp. Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên làm tốt vai trò tham mưu, giúp việc cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong các tháng đầu năm 2019. Cụ thể như: lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, thủy sản, công nghiệp-xây dựng, thương mại tăng so cùng kỳ. Tình hình bệnh dịch tả heo Châu Phi diễn biến phức tạp, nhưng các cấp, ngành đã kịp thời phòng, chống, hạn chế tối đa lây lan. Hoạt động xúc tiến, đầu tư thương mại, du lịch có nhiều nổi bật. Cải cách thủ tục hành chính có nhiều tiến bộ, chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh năm 2018 tăng 4 bậc, chỉ số PAPI đạt 25/63 thuộc nhóm tỉnh có chỉ số trung bình cao, chỉ số kiểm soát tham nhũng khu vực công An Giang là một trong 7 tỉnh cao nhất…

Chuyển giao, tiếp nhận tổ chức Đảng và đảng viên

Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ quan khối Đảng, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội phối hợp lãnh đạo cơ quan, đơn vị làm tốt vai trò tham mưu, giúp việc cho Tỉnh ủy thực hiện có hiệu quả chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, địa phương, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội và công tác an sinh xã hội của tỉnh. Công tác giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng có trọng tâm, trọng điểm, từng bước mang lại hiệu quả nhất định, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Đối với các chi, đảng bộ khối doanh nghiệp, cấp ủy phối hợp lãnh đạo doanh nghiệp đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất-kinh doanh. Kết quả, xuất khẩu hàng hóa đạt 658 triệu USD (tăng 9,7% so với cùng kỳ 2018). Các doanh nghiệp xây dựng, vận tải hành khách, hàng hóa, bưu chính, viễn thông, điện, nước, xăng dầu, du lịch, dịch vụ đều có sự tăng trưởng tốt. Công tác xã hội-từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho đối tượng chính sách được quan tâm; chế độ tiền lương, thưởng, bảo hiểm cho người lao động được bảo đảm.

Về công tác xây dựng Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Võ Thành Lợi cho biết: “Ban Thường vụ luôn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên trong Đảng bộ. Với tinh thần chỉ đạo đó, mặc dù nhiều chi, đảng bộ cơ sở có điều kiện sinh hoạt hết sức khó khăn, đội ngũ đảng viên phân tán nhiều địa phương, nhưng đội ngũ tuyên truyền viên được quan tâm thường xuyên, nâng chất; kịp thời định hướng và nắm bắt biểu hiện tư tưởng trong nội bộ; tăng cường tinh thần cảnh giác và kiên quyết đấu tranh, phản tuyên truyền đối với âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, nhất là trên lĩnh vực tư tưởng-văn hóa”.

Về kiện toàn tổ chức - công việc quan trọng nhất kể từ khi có quyết định hợp nhất, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành nhiều văn bản để củng cố tổ chức, bộ máy, chất lượng sinh hoạt chi, đảng bộ cơ sở. Đồng thời, thành lập Đảng bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh (trên cơ sở tiếp nhận đảng viên từ các Đội Quản lý thị trường cấp huyện; Chi bộ Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh; tiếp nhận tổ chức Đảng và đảng viên Chi cục Thuế cấp huyện về Đảng bộ Cục Thuế, Đảng bộ Cục Hải quan từ Thành ủy Châu Đốc về trực thuộc Đảng bộ Khối); sắp xếp 3 tổ chức cơ sở Đảng trong Khối theo quyết định sắp xếp tổ chức của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; giải thể 3 tổ chức cơ sở Đảng; đổi tên 1 tổ chức… Đến nay, qua sắp xếp, toàn Đảng bộ Khối có 120 chi, đảng bộ cơ sở với 7.581 đảng viên.

Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp Lâm Quốc Việt, với nhiệm vụ được giao, từ nay đến cuối năm, các chi, đảng bộ sở, ban, ngành sẽ tập trung cao độ, sáng tạo trong lãnh, chỉ đạo, phối hợp thủ trưởng đơn vị lãnh đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đề ra. Các chi, đảng bộ doanh nghiệp chú trọng thực hiện tốt công tác quản trị doanh nghiệp, tiết kiệm chi phí, tìm kiếm thị trường, nâng cao chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ và chủ động giải quyết kịp thời các yếu tố tác động đến quá trình sản xuất-kinh doanh. Toàn Đảng bộ Khối tập trung công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; nắm bắt kịp thời diễn biến tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên, người lao động, không để xảy ra vấn đề phức tạp; thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra, giám sát, kê khai tài sản, kiểm điểm, phân loại, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm 2019…

Bài, ảnh: GIA KHÁNH