Chào mừng Đại hội Đảng bộ xã Kiến An lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025:

Đảng bộ xã Kiến An phát huy tiềm lực xây dựng nông thôn mới

27/05/2020 - 06:32

 - Thực hiện chủ đề đại hội nhiệm kỳ 2015-2020: "Đoàn kết, dân chủ, phát huy mọi nguồn lực, thực hiện cải cách hành chính, khai thác tốt tiềm năng thế mạnh của địa phương, xây dựng, phát triển toàn diện; duy trì nâng chất các tiêu chí nông thôn mới (NTM)", Đảng bộ xã Kiến An (Chợ Mới, An Giang) đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, xây dựng xã đạt danh hiệu xã NTM.

A A

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Kiến An Nguyễn Thành Trung cho biết: "Với sự đoàn kết nhất trí của cả hệ thống chính trị và nhân dân, Đảng bộ xã đã có những chủ trương và giải pháp đúng đắn để phát triển kinh tế - xã hội (KTXH), đảm bảo quốc phòng - an ninh, làm tốt công tác quản lý nhà nước và vận động quần chúng là cơ sở để xây dựng Đảng bộ xã trong sạch vững mạnh và là tiền đề để tạo nên thành tựu cho những năm tiếp theo phát triển cao hơn.

Hiện, thu nhập bình quân đầu người đạt 50,39 triệu đồng/người/năm. Tổng thu ngân sách 55,4 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,82%; tỷ lệ người trong độ tuổi lao động đạt 93,14%. Xã Kiến An được công nhận đạt chuẩn NTM năm 2019".

Xã Kiến An có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp, nhất là vùng sản xuất rau, màu, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. Đảng bộ xã đã tập trung cơ cấu lại nền nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, giá trị và phát triển bền vững. Thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, địa phương đã chuyển đổi 128ha diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang trồng rau, màu và cây ăn trái, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Đồng thời, được tỉnh đầu tư 7,5 tỷ đồng thực hiện dự án hệ thống tưới phun sương trên rau, màu với diện tích 80ha, giúp địa phương phát triển nền nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Năng suất lúa bình quân 16,5 tấn/ha, màu 4.500ha. Hệ số sử dụng đất đạt 4,6 vòng/năm, tăng 0,8 vòng so nhiệm kỳ trước. Giá trị sản xuất 1ha đất canh tác đạt 328 triệu đồng/năm, tăng 32 triệu đồng (nghị quyết 296 triệu đồng).

Hiện nay, tổng đàn gia súc, gia cầm toàn xã hơn 6.800 con; 10 hộ chăn nuôi lươn, 3 hộ nuôi chim yến. Kinh tế luôn phát triển, trồng trọt đạt cả năng suất, sản lượng và diện tích tăng vòng quay của đất lên 4,6 lần, chăn nuôi phát triển ổn định. Việc phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại hóa nông nghiệp, nông dân, nông thôn được quan tâm thực hiện tốt trên các mặt đã góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển, nâng cao đời sống nhân dân. Hệ thống kênh, mương nội đồng được đầu tư hoàn chỉnh góp phần đảm bảo tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp.

Kiến An huy động tốt các nguồn lực góp phần xây dựng nông thôn mới

Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, Kiến An đã nâng cấp, mở rộng, láng nhựa, bê-tông hóa các tuyến lộ liên xã, ấp 81km với số tiền trên 16 tỷ đồng (nhân dân đóng góp 211 triệu đồng); cất mới và sửa chữa 16 cây cầu với tổng kinh phí 26,9 tỷ đồng (nhân dân đóng góp trên 2,8 tỷ đồng). Chương trình xây dựng NTM được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của các cấp, ngành, cùng với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và nhân dân, cuối năm 2019 xã Kiến An đã được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM.

Xã có chợ trung tâm Kiến Bình, diện tích 3.070m2 được UBND huyện quan tâm đầu tư nâng cấp phục vụ tốt nhu cầu trao đổi mua bán của người dân trong và ngoài địa phương, với quy mô 189 hộ kinh doanh. Hiện, toàn xã có 1.163 hộ sản xuất - kinh doanh, thương nghiệp, ăn uống, dịch vụ, với 1.971 lao động, góp phần giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho nhân dân.

Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp hoạt động ổn định với các ngành nghề như: đóng tàu sắt, sản xuất gạch ngói, hàn tiện, lắp ráp máy sấy lúa, sản xuất nước đá, mộc... Hiện nay, có 72 cơ sở, với 200 lao động, góp phần phát triển KTXH ở địa phương. Công tác quản lý, điều hành thu, chi ngân sách đảm bảo đúng quy định và kịp thời. Toàn xã có 12/12 ấp văn hóa; 8 điểm vui chơi, giải trí và thể thao; 5.409/7.310 gia đình văn hóa. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện tốt; cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ y tế đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, giao quân hàng năm đạt chỉ tiêu. Các phong trào thi đua yêu nước, “Dân vận khéo” đã huy động nhân dân đóng góp trên 17 tỷ đồng.

Theo ông Nguyễn Thành Trung: "Địa phương có nhiều giải pháp đổi mới phát triển KTXH. Công tác xây dựng Đảng cả về chính trị tư tưởng và tổ chức, cán bộ được quan tâm thực hiện tốt, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, hiệu lực và hiệu quả chỉ đạo, điều hành của chính quyền, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị. Nghị quyết đi vào cuộc sống đã tạo được sự đồng thuận trong cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân; nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết nhiệm kỳ đề ra đã đạt và vượt".

Nhiệm kỳ 2020-2025, với sự năng động, sáng tạo trong điều hành của Đảng bộ và nhân dân xã Kiến An, cùng với truyền thống cần cù lao động của người dân, tin rằng Kiến An sẽ tiếp tục phát triển vươn lên vững chắc. Ông Trung cho biết: "Kiến An sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh về nông nghiệp và vùng sản xuất rau, màu được tỉnh đầu tư hệ thống tưới phun sương trên rau - màu với diện tích 80ha. Đẩy mạnh phát triển hợp tác xã nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, sản xuất theo chuỗi giá trị và ứng dụng công nghệ cao; tiếp tục khôi phục kênh mương nội đồng và mời gọi doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, khôi phục lại chợ nông sản rau màu. Tận dụng và khai thác tiềm năng hiện có, đưa ra những giải pháp phù hợp để KTXH phát triển bền vững".

Bài, ảnh: HẠNH CHÂU