Đào tạo kỹ năng bán hàng, phân phối hàng hóa, xây dựng thương hiệu

16/10/2020 - 16:35

 - Là nội dung lớp tập huấn do Sở Công thương phối hợp Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công thương), Trường Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật Thương mại tổ chức ngày 16-10 tại An Giang.

A A

Lớp tập huấn thu hút trên 70 học viên đại diện các sở, ban, ngành; Phòng Kinh tế/Kinh tế hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn cùng các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất-kinh doanh, hộ tiểu thương, Hợp tác xã, Tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh An Giang tham dự…

Lớp học trang bị, nâng cao kiến thức Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; kỹ năng bán hàng và phân phối hàng hóa Việt Nam; kiến thức về kết nối cung cầu hàng hóa; kỹ năng xây dựng thương hiệu cho các doanh nghiệp Việt Nam…; đồng thời, giúp nhận biết tâm lý và hành vi của người tiêu dùng.

ĐỨC TOÀN