Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp

17/07/2020 - 05:06

 - Công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp có ý nghĩa quan trọng, giúp mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng, đảng viên nhận thức đầy đủ, sâu sắc về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; đồng thời phát huy dân chủ, tập hợp trí tuệ của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia vào quá trình chuẩn bị đại hội. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền sẽ góp phần tạo sự thống nhất về tư tưởng, chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức thành công đại hội.

A A

Công tác tuyên truyền nhằm góp phần tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện có ý nghĩa trọng đại của đất nước, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, là địa phương được Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang thống nhất chọn để chỉ đạo đại hội điểm rút kinh nghiệm cấp ủy cấp trên cơ sở, đầu tháng 7 vừa qua, Đảng bộ TP. Châu Đốc đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025).

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Châu Đốc Cao Xuân Bá, để đại hội thành công tốt đẹp, bên cạnh việc triển khai, quán triệt các yêu cầu, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy, địa phương đã cụ thể hóa các chủ trương sát hợp với tình hình thực tế. Tại hội nghị rút kinh nghiệm sau đại hội điểm, Châu Đốc được đánh giá làm tốt công tác tuyên truyền, chuẩn bị tài liệu, trang trí khánh tiết, đảm bảo an ninh trật tự; chuẩn bị chu đáo đề án nhân sự, văn kiện đại hội… Trong đó, công tác tuyên truyền, cổ động trước, trong và sau đại hội được quan tâm, chú trọng. Thực hiện tốt công tác giáo dục, định hướng tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, nhiệm vụ của đại hội; thường xuyên theo dõi, nắm bắt tâm tư, tình cảm của cán bộ, đảng viên, nhân dân để kịp thời định hướng, giải quyết tốt các vấn đề nảy sinh. Nhờ đó, đã góp phần vào thành công của đại hội.

Chị Trần Mỹ Duyên (phường Châu Phú A, TP. Châu Đốc) cho biết: “Từ giữa tháng 6-2020, thông qua Đài Truyền thanh thành phố cũng như báo, mạng xã hội… tôi biết được công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ thành phố đang thực hiện ráo riết; các địa phương, đơn vị ra sức thi đua lập thành tích chào mừng đại hội. Dọc theo các tuyến đường trên địa bàn thành phố treo nhiều băng-rôn, pa-nô, áp-phích, khẩu hiệu hướng về Đại hội Đảng bộ TP. Châu Đốc, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh và Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Qua thông tin từ các cơ quan báo chí, tôi nắm được thành tựu của thành phố trong 5 năm qua và những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong 5 năm tiếp theo”.

Không chỉ trên địa bàn TP. Châu Đốc, thực tế cho thấy, từ sau khi Việt Nam kiểm soát thành công dịch bệnh COVID-19, chuyển sang trạng thái bình thường mới thì từ đầu tháng 5 đến nay, các địa phương trên địa bàn tỉnh, tại các trục, tuyến đường chính đã tiến hành treo băng-rôn, pa-nô, khẩu hiệu, tranh cổ động… tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ các cấp, chào mừng Đại hội Đảng bộ địa phương mình, tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XI Đảng bộ tỉnh An Giang và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tại hội nghị rút kinh nghiệm sau Đại hội điểm của Đảng bộ TP. Châu Đốc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân yêu cầu: “Các cấp ủy, tổ chức Đảng cần quan tâm, chú trọng công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội”. Theo đó, trước đại hội cần tập trung tuyên truyền định hướng, nội dung thông tin về đại hội, thành tựu, kết quả của nhiệm kỳ 2015-2020; định hướng của Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy trong nhiệm kỳ 2020-2025 để nhân dân biết.

Qua đó, tạo khí thế, tin tưởng, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hướng tới đại hội. Trong quá trình đại hội, tuyên truyền giới thiệu sâu sắc kết quả từng nội dung, diễn biến để nhân dân, cán bộ, đảng viên nắm bắt được để sau đại hội có sự đoàn kết, thống nhất triển khai. Sau đại hội, tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết tới từng Đảng bộ, chi bộ, đảng viên và nhân dân đồng lòng thực hiện.

Các nội dung tuyên truyền phải nêu bật tinh thần đổi mới, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; mở rộng dân chủ, tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong Đảng… Đặc biệt, các hoạt động tuyên truyền phải thiết thực, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức, lãng phí nhằm tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm góp phần tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XI Đảng bộ tỉnh và Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

THU THẢO