Đẩy mạnh triển khai thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt

16/09/2019 - 07:30

 - UBND tỉnh vừa yêu cầu UBMTTQVN tỉnh và các sở, ban, ngành tỉnh tích cực hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để Công ty Điện lực An Giang triển khai giải pháp thu tiền điện bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt đến công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người dân. Tuyên truyền vận động và khuyến khích các tổ chức, cá nhân sử dụng các dịch vụ thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt trên địa bàn tỉnh.

A A

UBND cấp huyện chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc, UBND cấp xã vận động công chức, viên chức, người lao động thực hiện các phương thức thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt như: trích nợ tự động, SMS & Mobile Banking, Internet Banking, ví điện tử, ủy nhiệm thu, ủy nhiệm chi và thanh toán trực tuyến trên website của các ngân hàng, Công ty Điện lực An Giang… Đồng thời, chỉ đạo UBND cấp xã chủ động phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, vận động đến từng hộ dân tích cực ủng hộ thực hiện chủ trương thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt.

VẠN LỘC