Đề xuất ba phương án đầu tư cao tốc Bắc-Nam

02/06/2020 - 09:04

Quốc hội xem xét điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020.

A A

Quốc hội xem xét điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020.

Chính phủ vừa đề xuất với Quốc hội 3 phương án chuyển đổi hình thức đầu tư theo thứ tự ưu tiên.

Theo Vietnam+