Điểm nhấn của ngành tuyên giáo An Giang

21/01/2022 - 04:19

 - Với quyết tâm chính trị, tinh thần trách nhiệm, cùng sự chủ động, nhạy bén, linh hoạt, sáng tạo, ngành tuyên giáo tỉnh tích cực đổi mới phương thức hoạt động để hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra. Qua đó, góp phần ổn định tình hình chính trị, tư tưởng, đóng góp vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh An Giang.

A A

Theo Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang Trần Thị Thanh Hương, năm 2021, hệ thống tuyên giáo bám sát Chương trình làm việc toàn khóa Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, kịp thời tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy và các cấp ủy Đảng lãnh, chỉ đạo, triển khai khá toàn diện các mặt công tác tuyên giáo. Từ đó, đóng góp tích cực cho việc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII), Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Cụ thể, công tác tư tưởng, lý luận, khoa giáo được thực hiện tốt; công tác báo chí, thông tin đối ngoại, tuyên truyền được triển khai thường xuyên, hiệu quả; việc sưu tầm, biên soạn lịch sử Đảng và giáo dục truyền thống được quan tâm nhiều hơn. Đến nay, toàn Đảng bộ tổ chức 1.419 hội nghị trực tiếp và trực tuyến, với 61.964 đảng viên dự học (đạt tỷ lệ 96,1%). Đã có 14/16 Huyện, Thị, Thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy ban hành chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, phù hợp với đặc điểm của từng địa phương, đơn vị.

Trao bằng khen của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang cho 7 tập thể có thành tích trong công tác tuyên giáo năm 2021 

Việc học tập và làm theo Bác được xác định là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, quan trọng, gắn với phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, chuẩn mực đạo đức công vụ… với nhiều nội dung sáng tạo. Xây dựng cam kết, kế hoạch rèn luyện, tu dưỡng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với trách nhiệm nêu gương được triển khai đồng bộ, sâu rộng, ngày càng trở thành việc làm chủ động, thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên và tổ chức Đảng. Đồng thời, triển khai nghiêm túc Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, chuyên đề năm 2021 đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Với vai trò là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 35 tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các đơn vị thành viên đăng tải, chia sẻ, lan tỏa hơn 8.000 tin tức, hình ảnh, video, bài viết với trên 150.000 lượt xem, tương tác và chia sẻ. Thành lập Fanpage “Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh” (trên Facebook) và kênh “Tuyên giáo An Giang” (trên YouTube) để đăng tải, lan tỏa thông tin tích cực trên mạng xã hội.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng đề nghị, năm 2022, ngành tuyên giáo tỉnh tiếp tục xác định rõ giải pháp, thực hiện tốt nhiệm vụ, chủ động tham mưu cấp ủy Đảng các cấp lãnh, chỉ đạo hiệu quả nhiệm vụ xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức. Tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Tiếp tục tham mưu triển khai hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch. Song song đó, triển khai hiệu quả Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị; quan tâm phát hiện, tuyên truyền nhân rộng điển hình tiêu biểu, mô hình mới, cách làm hay, thiết thực qua việc học tập và làm theo Bác nhiều hơn nữa, để tạo sức lan tỏa trong Đảng và xã hội; gắn việc học tập và làm theo Bác với nhiệm vụ chính trị, quy định về nêu gương…

Ngành tuyên giáo quan tâm nắm bắt dư luận xã hội, điều tra xã hội học, nhất là những vấn đề liên quan về xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, vấn đề nảy sinh gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân khi triển khai dự án phát triển kinh tế - xã hội, trong quản lý nhà nước, vấn đề liên quan trực tiếp tới đời sống nhân dân, an sinh xã hội... Tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên giáo, bảo đảm hiệu quả về công tác lý luận chính trị, lịch sử Đảng, tuyên truyền, báo chí, văn hóa, văn nghệ, dư luận xã hội, khoa giáo…

Đẩy mạnh tuyên truyền tạo không khí phấn khởi trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm, sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh, nhất là hoạt động mừng Đảng, mừng xuân Nhâm Dần 2022; chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang (1832-2022). Tuyên truyền sâu đậm về kết quả công tác phòng, chống dịch COVID-19; chiến lược thích ứng an toàn, linh hoạt trong trạng thái “bình thường mới”; kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh…

THU THẢO