Điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020

23/02/2020 - 13:53

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa chính thức điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 và đề nghị các tỉnh, thành phố xem xét việc cho học sinh, sinh viên, học viên đi học trở lại sau thời gian tạm nghỉ phòng chống dịch bệnh COVID-19.

A A

Theo Báo Tin Tức