Điều chỉnh thời gian tổ chức sơ tuyển vào các học viện, nhà trường Quân đội

27/03/2020 - 04:57

 - Đại tá Thạch Thanh Tú, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, kiêm Trưởng ban Tuyển sinh Quân sự tỉnh An Giang ký ban hành công văn về việc điều chỉnh thời gian tổ chức sơ tuyển và tăng cường công tác tuyên truyền, hướng nghiệp tuyển sinh quân sự năm 2020.

A A

Theo đó, thời gian sơ tuyển được điều chỉnh từ ngày 1-3 đến 25-5. Sau khi sơ tuyển những hồ sơ đủ điều kiện, Ban Tuyển sinh quân sự các huyện, thị xã, thành phố tổ chức khám sức khỏe cho thí sinh đăng ký sơ tuyển theo 2 đợt: đợt 1, từ ngày 13 đến 24-4; đợt 2, từ ngày 4 đến 8-5. Trước khi kết thúc thời gian sơ tuyển, nếu còn thí sinh đăng ký, Ban Tuyển sinh quân sự các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tổ chức khám sức khỏe cho thí sinh.

Để biết thêm chi tiết các nội dung, hướng dẫn có liên quan, phụ huynh và thí sinh liên hệ trực tiếp Ban Tuyển sinh quân sự thuộc Ban CHQS các huyện, thị xã, thành phố nơi thường trú.

G.K - HỮU ĐẶNG