Đỉnh lũ đầu nguồn khả năng dưới báo động 1

22/09/2020 - 04:36

 - Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lưu Văn Ninh cho biết, từ đầu tháng 9 đến nay, lưu vực sông Mekong ít mưa, mực nước tại các trạm thượng nguồn sông Mekong từ Kratie đến Prek Kdam xuống nhanh và ở mức thấp hơn so cùng kỳ 2019 từ 2,8-7,2m, thấp hơn trung bình nhiều năm (TBNN) từ 2,6-3,6m. Tổng lượng dòng chảy từ thượng nguồn sông Mekong về đầu nguồn sông Cửu Long thấp hơn TBNN đến 55%, thấp hơn năm lũ thấp lịch sử (2015) là 35%. Tổng lượng nước mùa lũ tính đến thời điểm hiện tại thấp nhất lịch sử.

A A

Khả năng nửa cuối tháng 9 và tháng 10-2020, có khoảng 2-3 đợt mưa lớn diện rộng xảy ra. Tuy nhiên, tổng lượng dòng chảy từ thượng nguồn sông Mekong về đầu nguồn sông Cửu Long thiếu hụt từ 20-35% so với TBNN.

Dự báo, đỉnh lũ cao nhất năm có khả năng xuất hiện vào nửa cuối tháng 10, ở mức xấp xỉ và thấp hơn báo động (BĐ) 1 tại khu vực đầu nguồn sông Cửu Long (Khánh An, Châu Đốc, Tân Châu) và khu vực nội đồng Tứ giác Long Xuyên (Xuân Tô, Tri Tôn).

Đối với vùng hạ lưu sông, đỉnh lũ tại Chợ Mới khả năng cao hơn mức BĐ2 từ 0,05-0,15m và xấp xỉ mức BĐ3 tại Long Xuyên.

NGÔ CHUẨN