Đại hội Đảng bộ Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (nhiệm kỳ 2020-2025):

Đoàn kết, dân chủ, năng động, sáng tạo, kỷ cương, hoạt động hiệu quả, tổ chức vững mạnh

19/06/2020 - 04:07

 - Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) An Giang phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm vượt qua mọi thử thách, khó khăn thực hiện đạt được những kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Qua đó, tạo động lực để Đảng bộ sở tiếp tục nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2020-2025.

A A

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Nguyễn Khánh Hiệp cho biết, nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Thường vụ Đảng ủy sở luôn quan tâm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, thường xuyên quán triệt, triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước kịp thời, đầy đủ đến cán bộ, đảng viên và quần chúng trong cơ quan.

Đồng thời, công tác kiểm tra, giám sát được các tổ chức cơ sở Đảng quan tâm thực hiện. Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) được Đảng bộ Sở VH-TT&DL triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả.

Qua đó, tạo được chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh.

Nhiệm kỳ qua, Sở VH-TT&DL đã xây dựng và trình Bộ VH-TT&DL, Tỉnh ủy, HĐND, UBND nhiều văn bản thuộc lĩnh vực VH-TT&DL và gia đình. Trong đó có nhiều văn bản quan trọng tạo cơ sở để quản lý nhà nước, xây dựng và phát triển sự nghiệp VH-TT&DL. Công tác tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, tuyên truyền cổ động - triển lãm, thông tin lưu động cơ bản đáp ứng nhiệm vụ chính trị và nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ngoài ra, công tác trùng tu, tôn tạo và phát huy giá trị di sản văn hóa ở các di tích được quan tâm đầu tư kịp thời, tu bổ, sửa chữa vững chắc, khang trang, đúng quy định…

Việc thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội được chú trọng, tăng cường tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân, nâng cao ý thức của người dân khi tham gia các hoạt động lễ hội tại địa phương. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thường xuyên củng cố, nâng chất hoạt động, gắn với xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị. Công tác gia đình đã thực hiện hiệu quả, với nhiều hình thức. Nhận thức của các cấp, ngành và xã hội về vai trò, vị trí của gia đình được nâng lên.

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch Nguyễn Khánh Hiệp khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc

Phong trào thể dục - thể thao (TDTT) quần chúng trên địa bàn tỉnh phát triển mạnh mẽ và rộng khắp. Các giải thể thao quần chúng được tổ chức đều đặn, phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức cho nhiều đối tượng, địa bàn từ thành thị đến nông thôn, vùng núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Qua đó, giúp người dân nhận thức được tầm quan trọng, lợi ích của việc tập luyện TDTT đối với việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe và xây dựng lối sống lành mạnh, đem lại hạnh phúc cho người thân, gia đình, cộng đồng. Thể thao thành tích cao đã đạt được những thành tựu đáng khích lệ, An Giang luôn đứng trong "tốp 10" hạng đầu tại các kỳ Đại hội TDTT toàn quốc (năm 2018, An Giang xếp hạng 6/65 đoàn). Qua 7 kỳ tổ chức Đại hội TDTT ĐBSCL, An Giang giữ vững thành tích 7 lần liên tiếp xếp hạng nhất toàn đoàn.

Lĩnh vực du lịch có nhiều bước phát triển đột phá. 5 năm qua, tỉnh An Giang đã thu hút đầu tư 26 dự án, với tổng mức đầu tư hơn 6.486 tỷ đồng. Hệ thống giao thông, hạ tầng thông tin phục vụ du lịch luôn được nâng cấp, bắt kịp xu hướng. Các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh từng bước phát triển theo hướng chuyên nghiệp.

Nguồn nhân lực du lịch được quan tâm đào tạo, góp phần nâng cao tay nghề, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ nhân lực du lịch của An Giang, hình thành môi trường du lịch chuyên nghiệp và chất lượng trong lòng du khách. Các hoạt động tuyên truyền, quảng bá hình ảnh du lịch An Giang đến với du khách trên các kênh truyền thông đại chúng trong và ngoài nước được quan tâm thực hiện. Công tác hợp tác, phát triển du lịch được đẩy mạnh xúc tiến, ký kết giữa An Giang và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở VH-TT&DL Nguyễn Khánh Hiệp nhấn mạnh, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Sở VH-TT&DL quyết tâm nâng cao năng lực, đổi mới phương thức lãnh đạo, kiện toàn hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng công tác cán bộ, đẩy mạnh hiệu quả quản lý nhà nước các lĩnh lực VH-TT&DL và gia đình.

Bên cạnh đó, quan tâm đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa từ tỉnh đến cơ sở, nâng cấp trang thiết bị, phương tiện phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa, thu hẹp giữa các vùng, địa phương. Đặc biệt, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh du lịch An Giang bằng nhiều hình thức; tăng cường liên kết vùng, trong và ngoài nước nhằm khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh du lịch của tỉnh… góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Bài, ảnh: TRUNG HIẾU