Đoàn kết, năng động, sáng tạo, quyết tâm đưa An Giang phát triển nhanh và bền vững

24/09/2020 - 02:59

 - Nhiệm kỳ 2015-2020, với truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong tỉnh đã nỗ lực phấn đấu, đoàn kết một lòng, ra sức tổ chức thực hiện nghị quyết, lập được nhiều thành tựu quan trọng và khá toàn diện. Nhân dịp Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Võ Thị Ánh Xuân đã dành cho phóng viên Báo An Giang buổi phỏng vấn về những thành tựu Đảng bộ tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, phương hướng xây dựng và phát triển An Giang trong nhiệm kỳ mới.

A A

Phóng viên (P.V): thưa đồng chí, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Xin đồng chí cho biết những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ qua?

Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân: qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2015-2020) trong bối cảnh gặp nhiều tác động từ tình hình chính trị, kinh tế thế giới và trong nước, ảnh hưởng biến đổi khí hậu, thiên tai, sạt lở, dịch bệnh diễn biến khó lường. Song, với truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, vượt qua thách thức, khó khăn, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân An Giang đã nỗ lực thực hiện đạt và vượt 8/15 chỉ tiêu nghị quyết, 5/15 chỉ tiêu đạt trên 80%.

Kinh tế tăng trưởng qua từng năm phù hợp với nguồn lực của địa phương. Tốc độ tăng trưởng GRDP giai đoạn 2015-2020 ước đạt 5,25%. Quy mô nền kinh tế tăng khá, năm 2020 đạt 89.362 tỷ đồng và đứng thứ 5/13 tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. Môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện, năm 2019, chỉ số cải cách hành chính (PAR-Index) đứng hạng 11 cả nước, chỉ số quản trị và hành chính công (PAPI), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) hạng 21. Mặc dù kinh tế gặp khó khăn nhưng tỉnh quan tâm kết hợp nhiều nguồn lực ngân sách và xã hội triển khai đồng bộ các chính sách phúc lợi, an sinh xã hội. Từ đó, đời sống người dân không ngừng cải thiện, GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt 46,8 triệu đồng (tăng 16 triệu đồng so năm 2015); tỷ lệ hộ nghèo đa chiều đến năm 2020 giảm còn 1,93%, giảm bình quân 1,5%/năm.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Võ Thị Ánh Xuân tặng quà Tết cho hộ nghèo, gia đình chính sách tại huyện Châu Thành. Ảnh: TRUNG HIẾU

Đáng lưu ý, lĩnh vực nông nghiệp có mức tăng trưởng khá và tiếp tục khẳng định vai trò nền tảng của nền kinh tế. Nét nổi bật trong nhiệm kỳ qua là tỉnh đã tìm giải pháp tháo gỡ các “điểm nghẽn” phát triển, nhất là về thủ tục hành chính, khuyến khích tập trung đất đai sản xuất quy mô lớn, mời gọi đầu tư nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Bước đầu hình thành các vùng chuyên canh gắn với nhà đầu tư lớn, từng bước giải quyết bài toán giữa sản xuất - chế biến - tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai thực chất, hoàn thành sớm 1 năm so chỉ tiêu nghị quyết, với 61/119 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 51,26% tổng số xã); có 3 đơn vị cấp huyện hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới (TP. Long Xuyên, TP. Châu Đốc và huyện Thoại Sơn). Hạ tầng kinh tế - kỹ thuật được tập trung đầu tư, nhờ đó, diện mạo nông thôn và đời sống người dân khởi sắc hơn.

5 năm qua, tỉnh đã tập trung triển khai chương trình phát triển hạ tầng du lịch, ưu tiên đầu tư hệ thống giao thông kết nối các khu, điểm du lịch. Lượng du khách và doanh thu từ du lịch tăng dần qua từng năm. Từ 6,25 triệu lượt khách, doanh thu 1.520 tỷ đồng trong năm 2015, đến năm 2019 đạt 9,2 triệu lượt khách và doanh thu 5.500 tỷ đồng. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở cơ sở, xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị được đẩy mạnh. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, nhất là tuyến biên giới. Mở rộng quan hệ đối ngoại, duy trì hoạt động giao ban thường xuyên giữa chính quyền các cấp, lực lượng vũ trang với các tỉnh giáp biên thuộc Vương quốc Campuchia, góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, nâng cao hiệu quả phối hợp phòng, chống tội phạm, giữ vững quốc phòng - an ninh biên giới.

P.V: xin đồng chí cho biết những nét nổi bật trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ qua?

Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân: bên cạnh những thành tựu nổi bật về kinh tế - xã hội, nhiệm kỳ qua, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị chuyển biến tích cực cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về sắp xếp tổ chức bộ máy, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, nhiều cấp ủy, chính quyền, nhất là cấp huyện, xã triển khai thí điểm các mô hình sáp nhập tổ chức, nhất thể hóa chức danh lãnh đạo ở những nơi có điều kiện, mang lại kết quả tích cực. Duy trì 888/888 khóm, ấp thực hiện mô hình bí thư chi bộ đồng thời là trưởng khóm, ấp; 132/156 xã, phường, thị trấn và 4/11 đơn vị cấp huyện (TP. Long Xuyên, TP. Châu Đốc và huyện Châu Phú, Tri Tôn) thực hiện mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND cùng cấp. Qua đó, đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị, giảm đầu mối, cấp trung gian, lãnh đạo cấp phòng, biên chế, chi phí hành chính...

Công tác cán bộ được chú trọng và có nhiều đổi mới, từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ, năng lực ngang tầm nhiệm vụ. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng được các cấp ủy, tổ chức Đảng, Ủy ban Kiểm tra các cấp tiến hành thường xuyên. Kịp thời giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo. Tăng cường kiểm tra tổ chức Đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, đảm bảo theo quy trình, quy định. Mở rộng đối tượng, phạm vi giám sát, tập trung vào những lĩnh vực, địa bàn quan trọng, dễ phát sinh tiêu cực... Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí triển khai đồng bộ, quyết liệt và đạt nhiều kết quả tích cực. Từ đó, đã góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Công tác dân vận có nhiều chuyển biến; các phong trào hành động cách mạng được nhân dân tích cực tham gia. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội hướng mạnh về cơ sở, làm nòng cốt xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; các chính sách về dân tộc, tôn giáo được quan tâm... Từ đó, đã tạo dựng niềm tin và thắt chặt mối quan hệ gắn bó cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân. Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp, ngành quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Qua đó, góp phần giữ vững khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.

P.V: theo đồng chí, đâu là yếu tố quan trọng để Đảng bộ tỉnh đạt được nhiều thành tựu nêu trên và những hạn chế, khuyết điểm cần tập trung khắc phục trong nhiệm kỳ mới?

Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân: một trong những yếu tố quan trọng để Đảng bộ tỉnh An Giang đạt được những thành tựu trên là nhờ sự quan tâm lãnh đạo sâu sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ; sự giúp đỡ đầy trách nhiệm của các bộ, ban, ngành Trung ương và các tỉnh, thành bạn. Cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy các cấp luôn giữ vững vai trò trung tâm đoàn kết, dân chủ, sáng tạo trong lãnh đạo, điều hành; tập trung nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo cải thiện đời sống nhân dân; khơi dậy khát vọng trong cán bộ, đảng viên, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp cho sự phát triển của địa phương. Tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, quyết tâm phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chú trọng công tác dân vận, xây dựng khối đoàn kết, củng cố niềm tin trong nội bộ và nhân dân.

Bên cạnh những thành tựu rất đáng tự hào, trong quá trình tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, Tỉnh ủy đã thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, yếu kém, như: một số chỉ tiêu quan trọng về kinh tế - xã hội chưa đạt theo nghị quyết đại hội đã ảnh hưởng đến sự phát triển chung. Việc đổi mới mô hình tăng trưởng còn chậm, chưa rõ nét. Việc thực hiện các khâu đột phá có chuyển biến nhưng chưa mang lại hiệu quả rõ nét. Chất lượng nguồn nhân lực còn hạn chế. Lĩnh vực du lịch phát triển nhưng chưa đủ sức trở thành mũi nhọn của nền kinh tế. Tình hình trật tự xã hội (buôn lậu, tội phạm ma túy, tệ nạn cờ bạc...) còn diễn biến phức tạp…

P.V: phát huy những thành quả đạt được, thấy rõ những mặt hạn chế của nhiệm kỳ qua, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI sẽ đề ra phương hướng, mục tiêu gì để đưa kinh tế - xã hội tỉnh nhà tiếp tục phát triển trong thời gian tới, thưa đồng chí?

Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân: nhiệm kỳ 2020-2025, trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, bên cạnh những thuận lợi cho phát triển, chắc chắn tỉnh ta phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi sự đoàn kết, nhất trí cao toàn Đảng bộ và nhân dân, tạo thành sức mạnh tổng hợp đưa kinh tế - xã hội tăng trưởng nhanh và bền vững hơn.

Trên cơ sở dự báo tình hình, nhận định thời cơ, thách thức, xác định quan điểm phát triển, Đảng bộ An Giang xác định mục tiêu tổng quát của nhiệm kỳ tới là: “Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ và hiệu quả quản lý của chính quyền; phát huy dân chủ, kỷ cương; khai thác mạnh mẽ lợi thế so sánh của địa phương trong liên kết vùng và hội nhập quốc tế. Phát triển hài hòa giữa kinh tế với văn hóa - xã hội, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; giữ vững quốc phòng - an ninh. Phấn đấu đến năm 2025, kinh tế An Giang thuộc nhóm đầu khu vực ĐBSCL và đạt mức trung bình cả nước; đến năm 2030 đạt trên mức trung bình cả nước”. Tỉnh xác định 3 khâu đột phá, gồm: đầu tư kết cấu hạ tầng, đặc biệt là kết cấu hạ tầng giao thông phục vụ phát triển công nghiệp và du lịch. Nâng cao năng lực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ; cải thiện hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo nhằm phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên địa bàn.

Đảng bộ tỉnh đề ra 16 chỉ tiêu, gồm: phấn đấu giai đoạn 2020 - 2025, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt từ 6,5-7%; GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt từ 70,4-72,2 triệu đồng/người/năm; tổng vốn đầu tư xã hội đạt từ 164.600-176.000 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 5.285 triệu USD; thu ngân sách từ kinh tế địa bàn đạt 41.303 tỷ đồng. Đến năm 2025, tỷ lệ đô thị hóa đạt 43%; 55% trường học đạt chuẩn quốc gia; 73% lao động qua đào tạo; hộ nghèo đa chiều giảm bình quân từ 1-1,2%/năm; 95% người dân tham gia bảo hiểm y tế; 75-80% xã đạt chuẩn nông thôn mới, từ 30-35 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, phấn đấu có thêm 2 huyện đạt huyện nông thôn mới và 1 huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao...

Để thực hiện thắng lợi những chỉ tiêu trên, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ tỉnh đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, gồm: về phát triển kinh tế - xã hội, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng trong nông nghiệp, tập trung xây dựng thương hiệu nông sản, mở rộng thị trường tiêu thụ nhằm nâng cao chất lượng, giá trị, sức cạnh tranh hàng hóa nông sản An Giang. Đồng thời, tập trung phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, tạo động lực mới cho tăng trưởng. Phát huy mạnh mẽ thế mạnh về thương mại, dịch vụ và du lịch. Huy động các nguồn lực, nhất là nguồn lực của xã hội đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển công nghiệp, du lịch và đô thị. Nâng cao năng lực doanh nghiệp, phát huy vai trò kinh tế tư nhân trở thành động lực cho phát triển. Phát triển giáo dục và đào tạo gắn với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh… Phát huy giá trị và sức mạnh văn hóa, con người An Giang… Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương. Đảm bảo quốc phòng - an ninh; tăng cường công tác đối ngoại...

Song song đó, xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện, trong đó, tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các loại hình tổ chức cơ sở Đảng. Xây dựng đội ngũ đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, gần dân, có trách nhiệm với dân, có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, có ý thức tổ chức kỷ luật và năng lực hoàn thành nhiệm vụ, có khát vọng vươn lên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần vào sự phát triển của ngành, địa phương. Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng. Tăng cường đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đẩy mạnh công tác dân vận, tăng cường mối quan hệ mật thiết với nhân dân. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị…

Kế thừa và phát huy những thành quả tốt đẹp của nhiệm kỳ qua, với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, cùng sự phấn đấu nỗ lực không ngừng của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, tôi tin rằng, nhiệm kỳ 2020-2025, An Giang sẽ nắm bắt, vận dụng tốt những thời cơ, vận hội, vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đề ra, đưa An Giang phát triển nhanh và bền vững.

P.V: xin cám ơn đồng chí!

THU THẢO (Thực hiện)