Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2020

19/01/2021 - 14:29

 - Ngày 19-1, Ban Chấp hành Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

A A

Khen thưởng các cá nhân và tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2020

Năm 2021, Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tập trung củng cố tổ chức Đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và hành động; mở rộng mặt trận để thu hút, tập hợp, đoàn kết thanh niên.

Đồng thời, không ngừng đổi mới về phương thức lãnh đạo, tiếp tục hướng mạnh về cơ sở, phát huy tối đa thế mạnh đặc thù từng cơ sở Đoàn gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị. Tích cực tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; nâng cao chất lượng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp; chú trọng bồi dưỡng cán bộ Đoàn đủ bản lĩnh chính trị và giỏi chuyên môn, nghiệp vụ.

Cùng với đó, tập trung thực hiện công tác cải cách hành chính; phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phát triển kinh tế - xã hội…

L.H