Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang triển khai nhiệm vụ năm 2022

21/01/2022 - 19:43

 - Chiều 21-1, Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang tổ chức hội nghị tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

A A

Tại hội nghị, Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang đã đề ra một số chỉ tiêu thực hiện trong năm 2022, như: 100% cán bộ, đoàn viên được học tập, quán triệt theo nghị quyết, chủ trương của Đảng, của đoàn và 80% thanh niên được tuyên truyền, quán triệt nghị quyết; phát triển mới 170 đoàn viên, giới thiệu cho Đảng 270 đoàn viên ưu tú, phấn đấu 190 đoàn viên được kết nạp Đảng; đoàn khối và 100% cơ sở đoàn trực thuộc tổ chức đại hội đúng theo quy định...

Dịp này, Ban Chấp hành Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang đã khen tặng cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2021.

Khen tặng cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2021

ĐỨC TOÀN