Đồn Biên phòng Nhơn Hưng tặng máy vi tính cho trường học huyện biên giới Tịnh Biên

17/09/2019 - 07:21

 - Đồn Biên phòng Nhơn Hưng (Bộ đội Biên phòng An Giang) vừa đến thăm, tặng 10 bộ máy vi tính cho Trường THCS Nguyễn Sinh Sắc (xã Nhơn Hưng) và Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi (xã An Phú) thuộc huyện Tịnh Biên.

A A

Tổng giá trị 10 bộ máy vi tính khoảng 50 triệu đồng do Đồn Biên phòng Nhơn Hưng tài trợ, nhằm giúp các điểm trường khó khăn trang bị thêm cơ sở vật chất, tạo điều kiện cho học sinh tiếp cận khoa học - công nghệ từ đó vận dụng hiệu quả trong học tập…

Đây là hoạt động ý nghĩa của lực lượng Bộ đội Biên phòng, giúp cho học sinh ở các xã biên giới của huyện Tịnh Biên có thêm điều kiện học tập tốt.

THANH TIẾN