Đồng chí Huỳnh Ngọc Danh đắc cử Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Phú khóa XII (nhiệm kỳ 2020 – 2025)

08/05/2020 - 17:52

 - Sau 2 ngày (7 và 8-5) làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Vĩnh Phú (Thoại Sơn, An Giang) lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025) đã kết thúc thành công, tốt đẹp. Đây là Đảng bộ được Ban Thường vụ Huyện uỷ Thoại Sơn chọn tổ chức đại hội điểm.

A A

Đại biểu tham dự đại hội

Đoàn chủ tịch điều hành đại hội

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Vĩnh Phú khóa XII (nhiệm kỳ 2020-2025)

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Vĩnh Phú khóa XII (nhiệm kỳ 2020-2025) ra mắt đại hội

Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã Vĩnh Phú khóa XII (nhiệm kỳ 2020-2025). Đồng chí Huỳnh Ngọc Danh đắc cử Bí thư Đảng ủy xã.

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Vĩnh Phú tiếp tục xác định nông nghiệp là nền tảng và tập trung triển khai việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao; tạo bước đột phá phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch. Đồng thời, quan tâm đầu tư phát triển lĩnh vực văn hóa – xã hội, nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nhân dân; xây dựng xã Vĩnh Phú đạt đô thị loại V sau năm 2025…

Đại hội đã biểu quyết, thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025), với các chỉ tiêu, như: diện tích sản xuất nông nghiệp đạt 3.123ha/vụ; giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 240 triệu đồng/ha/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 88 triệu đồng/người/năm; thu ngân sách đạt 43,981 tỷ đồng; tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch 100%...

PHƯƠNG LAN