Đồng chí Khưu Tấn Hoàng giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Bình Thành khóa IV (nhiệm kỳ 2020–2025)

22/05/2020 - 22:30

 - Trong 2 ngày (21 và 22-5), Đảng bộ xã Bình Thành (Thoại Sơn, An Giang) tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ IV (nhiệm kỳ 2020-2025).

A A

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bình Thành khóa IV (nhiệm kỳ 2020- 2025) ra mắt đại hội

Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bình Thành khóa IV (nhiệm kỳ 2020 – 2025); đồng chí Khưu Tấn Hoàng được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy xã. 

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ xã Bình Thành tiếp tục phát huy trí tuệ, dân chủ, đoàn kết, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phát triển toàn diện lĩnh vực kinh tế, văn hóa- xã hội; giữ vững quốc phòng- an ninh; hoàn thành xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao...

PHƯƠNG LAN