Đồng chí Lâm Quang Thi tái đắc cử Bí thư Thành ủy Châu Đốc (nhiệm kỳ 2020-2025)

01/07/2020 - 14:38

 - Qua hơn 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, ngày 1-7, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Châu Đốc (An Giang )lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025) đã kết thúc thành công tốt đẹp.

A A

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XII (nhiệm kỳ 2020-2025) gồm 41 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 13 đồng chí; đồng chí Lâm Quang Thi tái đắc cử Bí thư Thành ủy Châu Đốc khóa XII; đồng chí Cao Xuân Bá và Đinh Văn Bảo giữ chức Phó Bí thư Thành ủy; Ủy ban Kiểm tra Thành ủy gồm 7 đồng chí, đồng chí Phạm Hùng Thảo giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XII. Đại hội đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025) gồm 17 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Với sự tập trung, thống nhất cao, Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XII để định hướng và lãnh đạo toàn diện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, gồm 15 chỉ tiêu, 10 nhiệm vụ, giải pháp và xác định 3 khâu đột phá: tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng gắn với chỉnh trang đô thị, từng bước xây dựng đô thị du lịch thông minh, hiện đại; phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực phục vụ cho du lịch đảm bảo tính chuyên nghiệp; tập trung cải cách thủ tục hành chính trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin.

Sau đại hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức họp rút kinh nghiệm Đại hội điểm Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Châu Đốc.

Đại hội bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Châu Đốc khóa XII ra mắt và phát biểu hứa hẹn

Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025) ra mắt đại hội

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Châu Đốc Lâm Quang Thi tặng hoa, quà các đồng chí không tái cử Ban Chấp hành khóa mới

THU THẢO