Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn tái đắc cử Bí thư Chi bộ Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang nhiệm kỳ 2020-2025

06/06/2020 - 14:50

 - Ngày 6-6, Chi bộ Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ V (nhiệm kỳ 2020-2025). Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang Lâm Quốc Việt đã đến dự.

A A

Đại hội đã bầu Ban Chi ủy Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang khóa V (nhiệm kỳ 2020-2025) gồm 5 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn tái đắc cử Bí thư Chi bộ; đồng chí Đặng Anh Dũng tái đắc cử Phó Bí thư Chi bộ.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Chi bộ Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang sẽ tăng cường thực hiện tốt việc phát triển sản xuất- kinh doanh đi đôi với công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể. Nâng cao chất lượng hoạt động của cán bộ, đảng viên; cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động. Phấn đấu doanh thu tăng bình quân từ 5-10%/năm; lợi nhuận từ 5-8%/năm; nộp thuế đúng, đủ theo quy định; thu nhập người lao động tăng bình quân hàng năm từ 5%-10%...

Tin, ảnh: HẠNH CHÂU