Đồng chí Nguyễn Trường Sơn tái đắc cử Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Hiệp (nhiệm kỳ 2020-2025)

29/05/2020 - 16:35

 - Qua 2 ngày (28 và 29-5) làm việc, Đại hội Đảng bộ xã Mỹ Hiệp (Chợ Mới, An Giang) lần thứ XV (nhiệm kỳ 2020-2025) đã kết thúc. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Mỹ Hiệp nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Trường Sơn tái đắc cử Bí thư Đảng ủy xã.

A A

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Mỹ Hiệp sẽ tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Đẩy nhanh tốc độ phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phấn đấu duy trì chuẩn nông thôn mới nâng cao, quyết tâm xây dựng xã Mỹ Hiệp thành xã nông thôn mới kiểu mẫu. Đồng thời, đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với phát triển văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân…

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Mỹ Hiệp khóa XV (nhiệm kỳ 2020-2025) ra mắt đại hội

Tin, ảnh: HẠNH CHÂU