Đồng chí Nguyễn Văn Thì tái đắc cử Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Hội Đông

27/05/2020 - 18:24

 - Đại hội Đảng bộ xã Mỹ Hội Đông (Chợ Mới, An Giang) lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2020-2025) đã kết thúc thành công tốt đẹp sau 2 ngày (26 và 27-5) làm việc khẩn trương, nghiêm túc.

A A

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Mỹ Hội Đông lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2020-2025) gồm 15 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Văn Thì tái đắc cử Bí thư Đảng ủy xã (nhiệm kỳ 2020-2025).

Đại hội đã thống nhất đề ra nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025 là: nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu quả quản lý của nhà nước và hệ thống chính trị, phát huy dân chủ, khai thác lợi thế các nguồn lực, nhất là nguồn lực xã hội, chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và dân sinh, tập trung phát triển nông nghiệp tạo nền tảng phát triển tiểu thủ công nghiệp và thương mại - dịch vụ, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. 

Đồng thời, phát huy hiệu quả các công trình thuộc dự án Nam Vàm Nao và các công trình đầu tư của trên, kết hợp nguồn đầu tư xã hội hóa làm đòn bẩy phát triển kinh tế- xã hội. Tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ vào các lĩnh vực, nhất là phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Tiếp tục phát huy thế mạnh thương mại, dịch vụ, phát triển kinh tế nông thôn.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã Mỹ Hội Đông đã nỗ lực khai thác lợi thế, tiềm năng các nguồn lực, tạo được sự đồng thuận của nhân dân đạt nhiều kết quả khá toàn diện. Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, tăng tỷ trọng công nghiệp - dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp; thu nhập bình quân đầu người hộ gia đình đạt 50.915.000 đồng (tăng 18.338.000 đồng so đầu nhiệm kỳ); thu ngân sách hàng năm đạt 100% chỉ tiêu; tổng vốn đầu tư toàn xã hội 329 tỷ đồng; hộ nghèo còn 128 hộ, chiếm 1,99%; cận nghèo còn 153 hộ, chiếm 2,38%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 54 %.

Tin, ảnh: HẠNH CHÂU