Đồng chí Phan Thành Lý tái đắc cử Bí thư Đảng ủy xã Long Điền B

27/05/2020 - 16:49

 - Đại hội Đảng bộ xã Long Điền B (Chợ Mới, An Giang) lần thứ VII (nhiệm kỳ 2020-2025) đã kết thúc thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Long Điền B khóa VII (nhiệm kỳ 2020-2025) gồm 15 đồng chí. Đồng chí Phan Thành Lý tái đắc cử Bí thư Đảng ủy.

A A

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã Long Điền B thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội khóa VI đề ra. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 55 triệu đồng/người/năm; tổng thu ngân sách nhà nước bình quân hàng năm đạt hơn 9,3 tỷ đồng, đạt 125,17% so dự toán bình quân huyện giao và đạt 93,22% so Nghị quyết; hộ nghèo giảm còn 73 hộ, đạt 1,47% (đầu nhiệm kỳ 159 hộ, chiếm 3,12%).

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Long Điền B tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, hiệu lực, hiệu quả quản lý của nhà nước và hệ thống chính trị, phát huy dân chủ, khai thác tốt lợi thế, nguồn lực con người và xã hội để đầu tư cơ sở hạ tầng phát triển kinh tế - xã hội và dân sinh; tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch nông nghiệp thật sự là nền tảng tạo động lực phát triển thương mại, dịch vụ, công nghiệp.

Đảng bộ xã tập trung lãnh đạo thực hiện 3 mũi nhọn đột phá: tập trung mọi nguồn lực phát triển công nghệ cao trong nông nghiệp; đẩy mạnh vùng sản xuất an toàn; phấn đấu trong nhiệm kỳ sẽ có từ 1 đến 2 sản phẩm OCOP. Đẩy mạnh công tác vận động xã hội hóa thực hiện đường liên ấp, đường nội đồng; duy trì và phát huy thế mạnh làng nghề truyền thống của địa phương.

Nâng cao đạo đức công vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và đảng viên; chăm lo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân; kiên quyết bài trừ các điểm tệ nạn xã hội trên địa bàn xã gây bức xúc trong nhân dân.

Tin, ảnh: HẠNH CHÂU