Đồng chí Thái Minh Hiển tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang lần thứ X (nhiệm kỳ 2020-2025)

29/07/2020 - 13:37

 - Sau hơn 2 ngày làm việc khẩn trương, dân chủ, nghiêm túc, trách nhiệm, sáng 29-7, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang lần thứ X (nhiệm kỳ 2020-2025) đã kết thúc thành công tốt đẹp. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng, lãnh đạo các Ban Đảng tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, cùng 277 đại biểu đại diện 7.000 đảng viên của 116 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc đã tham dự đại hội.

A A

Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025...

...và bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa X

Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2020-2025) ra mắt đại hội

Tặng hoa các đồng chí không tái cử Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2020-2025) gồm 24 đồng chí. Tại phiên họp đầu tiên, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã bầu Ban Thường vụ gồm 6 đồng chí (khuyết 3 đồng chí sẽ bổ sung, kiện toàn sau đại hội); đồng chí Thái Minh Hiển tái đắc cử Bí thư Đảng ủy; đồng chí Võ Thành Lợi tái đắc cử Phó Bí thư Đảng ủy;  đồng chí Phan Tùng Lâm đắc cử Phó Bí thư Đảng ủy. Đồng thời, bầu Ủy ban Kiểm tra gồm 4 đồng chí; bầu 2 Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI gồm 81 đồng chí.

Với chủ đề "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, sản xuất-kinh doanh", đại hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, 3 khâu đột phá, gồm: nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; giữ vững vai trò hạt nhân đoàn kết, thống nhất trong toàn cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp; quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ, đảng viên, nhất là trình độ, năng lực nhằm đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng; đề cao tinh thần trách nhiệm của đảng viên, sự gương mẫu của người đứng đầu; phối hợp tốt giữa cấp ủy với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, bảo đảm lãnh đạo toàn diện nhiệm vụ chính trị ở các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp.

Về mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang sẽ tiếp tục quan tâm tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt Chi bộ; nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong sạch, vững mạnh. Lãnh đạo thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển KT-XH; thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước về chăm sóc sức khỏe, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, bảo vệ môi trường, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đảng viên và người lao động, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI.

Phấn đấu hàng năm có từ 90% Chi, Đảng bộ cơ sở trở lên lãnh đạo, tham gia xây dựng và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị - sản xuất kinh doanh của đơn vị. 100% cán bộ, đảng viên và 85% công nhân viên chức, người lao động được học tập các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. 100% Chi, Đảng bộ cơ sở tổ chức thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phấn đấu có 20% tổ chức cơ sở Đảng đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ... góp phần hoàn thành thắng lợi nghị quyết đã đề ra...

Tin, ảnh: HẠNH CHÂU