Gần 845 nghìn người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, vượt kế hoạch của năm 2020

26/10/2020 - 07:21

Đến hết tháng 9 năm nay, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đã đạt 844,7 nghìn người, vượt kế hoạch được giao của năm 2020.

A A

Vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện (Ảnh: BHXH tỉnh Lai Châu)

Theo thông tin từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam, trong chín tháng đầu năm 2020, số người tham gia BHXH tự nguyện là 844,7 nghìn người,  tăng 381,6 nghìn người so với cùng kỳ năm 2019. Số người tham gia BHXH tự nguyện tăng thêm 270,8 nghìn đối tượng so với cuối năm 2019.

Con số này đã giúp đạt 137,8% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao đầu năm, vượt kế hoạch được giao 231.000 người.

Trước đó, năm 2020, một trong những mục tiêu của lĩnh vực lao động - xã hội đặt ra là thu hút thêm ít nhất 300 nghìn người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, nâng tổng số người tham gia loại hình bảo hiểm này lên ít nhất 800 nghìn.

Năm 2019 đã ghi nhận sự phát triển tích cực của chính sách BHXH tự nguyện, với việc thu hút thêm 280 nghìn người tham gia. Qua đó, nâng tổng số người tham gia BHXH tự nguyện đạt 551 nghìn, chiếm 1,12% lực lượng lao động trong độ tuổi, giúp về đích trước hai năm trong chỉ tiêu được giao của Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH.

Bên cạnh đó, tính đến hết tháng 9 năm nay, số người tham gia BHXH là 15,51 triệu người, đạt tỷ lệ 94,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, chiếm khoảng 31,5% so với lực lượng lao động trong độ tuổi. Số người còn phải phát triển đến cuối năm để đạt chỉ tiêu kế hoạch giao là 869.000 người. 

Trong đó, số người tham gia BHXH bắt buộc là 14,67 triệu người, tăng 104,6 nghìn người so với tháng 8 năm 2020, đạt 93% kế hoạch Thủ tướng giao. Từ nay đến cuối năm, cần phát triển 1,1 triệu người để đạt chỉ tiêu giao.

Theo PHƯƠNG CHI (Báo Nhân Dân)