Giãn cách xã hội toàn tỉnh An Giang theo Chỉ thị 16 đến hết ngày 1-8-2021

17/07/2021 - 19:16

 - Tối 17-7, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình ký Công văn 714/UBND-KGVX về thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg trên phạm vi toàn tỉnh.

A A

Công văn nêu rõ: hiện nay, toàn tỉnh có 9/11 huyện, thị xã, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg, ngày 31-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19. 2 huyện Thoại Sơn, Tri Tôn thực hiện theo Chỉ thị 15/CT-TTg, ngày 27-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19.

Thực hiện Công văn số 969/TTg-KGVX, ngày 17-7-2021 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại một số địa phương, trong đó có tỉnh An Giang, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh chỉ đạo:

Mở rộng phạm vi giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị16/CT-TTg, ngày 31-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ đối với huyện Thoại Sơn và huyện Tri Tôn kể từ lúc 0 giờ, ngày 19-7-2021 đến hết ngày 1-8-2021.

Điều chỉnh thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của 9 huyện, thị xã, thành phố như sau:

Điều chỉnh thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CTTTg của 9 huyện, thị xã, thành phố tại Công văn 694/UBND-KGVX, ngày 14-7-2021 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đến hết ngày 1-8-2021. (Căn cứ vào tình hình kiểm soát dịch bệnh và kết quả phòng, chống dịch của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh sẽ xem xét, điều chỉnh thời gian thực hiện giãn cách xã hội cho phù hợp).

Trong thời gian thực hiện giãn cách, yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 được quy định tại Công văn 694/UBND-KGV, ngày 14-7-2021 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang về việc tăng cường các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Công văn 713/UBND-KGVK, ngày 17-7-2021 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang.

Đồng thời, có kế hoạch chăm lo công tác an sinh xã hội đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh

Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở Y tế và Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn và các đơn vị có liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CTTTg; đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành các quy định trong công tác phòng, chống dịch theo tinh thần Công văn 705/UBND-KGVX, ngày 14-7-2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Trong điều kiện phòng, chống dịch cấp bách do chủng virus mới Delta diễn biến nhanh, mạnh, khó lường, Chủ tịch UBND tỉnh kêu gọi cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và mọi tầng lớp nhân dân “vì sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng” chấp hành và thực hiện nghiêm, đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định tại Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Công văn 694/UBND-KGVX, ngày 14-7-2021 của Chủ tịch UBND tỉnh; quyết tâm kiểm soát tốt, ngăn chặn và sớm đẩy lùi dịch bệnh.

HỮU HUYNH