Giữ nước từ suy nghĩ và hành động

02/06/2023 - 06:28

 - Chiến lược quốc phòng là chiến lược quốc gia trọng yếu, nhằm thể chế hóa quan điểm cơ bản của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Đó là sự kế thừa truyền thống giữ nước của dân tộc, kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Giữ vững trận địa tư tưởng ngay trong nội bộ

Để đưa Nghị quyết 24-NQ/TW của Bộ Chính trị về chiến lược quốc phòng Việt Nam vào cuộc sống, Đảng ủy Quân sự tỉnh xác định đầu tiên là phải làm thật tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thông tin, tuyên truyền quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng về nhiệm vụ quốc phòng trong nội bộ.

5 năm qua, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh tổ chức hơn 6.000 cuộc tuyên truyền, trên 30.000 lượt cán bộ, chiến sĩ (CBCS) tham dự. Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, giữ vững lòng tin của CBCS đối với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của nhà nước, tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới và khả năng, sức mạnh quốc phòng; không mơ hồ, mất cảnh giác, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu “diễn biến hòa bình” của thế lực thù địch; ngăn chặn, xử lý nghiêm biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Bên cạnh đó, thường xuyên giáo dục, định hướng cho CBCS nhận thức đầy đủ về lịch sử, truyền thống dựng nước, giữ nước của dân tộc Việt Nam, truyền thống quân đội, địa phương; xây dựng ý chí tự lực, tự cường, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, lý tưởng độc lập dân tộc và CNXH; nêu cao trách nhiệm công dân; sống có văn hóa, nghĩa tình, tiếp tục lan tỏa hình ảnh tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân.

Theo thượng tá Phan Thanh Vũ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, ngoài nội dung huấn luyện hàng năm, Phòng Chính trị hướng dẫn cấp ủy, tổ chức Đảng quán triệt, học tập nghị quyết, lồng ghép nội dung chiến lược quốc phòng, chiến lược quân sự Việt Nam vào chương trình giáo dục chính trị cho các đối tượng. Quân số tham gia luôn đạt 99% trở lên (đảng viên đạt 100%).

Tạo đồng thuận trong dân

“Đặc thù là huyện cù lao, 80% dân số theo tín ngưỡng Phật giáo Hòa Hảo, nhiều năm qua, LLVT huyện Phú Tân phối hợp chặt chẽ với Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo đẩy mạnh tuyên truyền về thực hiện nghĩa vụ quân sự; lồng ghép vào nội dung chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các vị chức sắc, chức việc giáo hội. Qua đó, xây dựng được sự đồng thuận, thống nhất cao của bà con tín đồ” - trung tá Nguyễn Quang Hòa, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phú Tân thông tin.

 5 năm qua, tỉnh cử đi bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh 21.241 đối tượng (1.369 chức sắc, chức việc tôn giáo); giáo dục quốc phòng theo chương trình hàng năm cho 100% học sinh, sinh viên; phối hợp tổ chức 15 “Học kỳ quân đội”, 1.630 em tham gia; 6.353 buổi tuyên truyền quốc phòng toàn dân (361.608 lượt người dự), kết hợp đăng tải hơn 9.000 tin, bài, hình ảnh qua hệ thống thông tin đại chúng.

Trên biên giới, lực lượng bộ đội biên phòng phối hợp cấp ủy, chính quyền 5 huyện, thị xã, thành phố tổ chức hiệu quả phong trào quần chúng tham gia bảo vệ biên giới, cùng nhiều mô hình, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, như: Ngày hội Biên phòng toàn dân, Tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới, Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng, Đồng hành cùng phụ nữ biên cương… Sau 5 năm, lực lượng giúp đỡ hơn 3 tỷ đồng cho học sinh; phối hợp tặng hơn 2.300 phần quà, 24 nhà Đại đoàn kết, Mái ấm cho phụ nữ nghèo biên giới; 7,7 tấn gạo… tổng trị giá hơn 6,7 tỷ đồng. Gần 240 đảng viên biên phòng phụ trách 1.046 hộ gia đình.

 “Các hoạt động góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc nói chung, nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia nói riêng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở ngày càng vững mạnh. Chúng tôi huy động sức mạnh cả hệ thống chính trị, toàn dân tham gia bảo vệ biên giới, xây dựng thế trận lòng dân, nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân vững chắc” - đại tá Trần Quốc Khánh, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh thông tin.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW

Nghị quyết 24-NQ/TW của Bộ Chính trị được LLVT tỉnh quán triệt, thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo, đạt kết quả khá toàn diện, tạo nên sức mạnh tổng hợp về quốc phòng trong khu vực phòng thủ. Nhờ vậy, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh phát triển ổn định. Đồng thời, phát hiện, ngăn chặn, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của thế lực thù địch, bảo vệ an toàn địa bàn và cơ quan, đơn vị trong mọi tình huống.

“Thời gian tới, LLVT tỉnh tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế kết hợp chặt chẽ với đảm bảo quốc phòng; tăng cường năng lực lãnh, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị đối với nhiệm vụ quốc phòng. Tiếp tục đầu tư, xây dựng tiềm lực quốc phòng trong khu vực phòng thủ ngày càng lớn mạnh; xây dựng LLVT địa phương có sức mạnh tổng hợp và khả năng chiến đấu cao, đủ sức xử trí thắng lợi mọi tình huống; thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng, giữ vững ổn định an ninh, trật tự khu vực biên giới” - đại tá Nguyễn Thúc Linh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhấn mạnh.

Nắm vững quan điểm chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả, toàn diện, đồng bộ chiến lược quốc phòng để bảo vệ Tổ quốc “từ sớm”, “từ xa” là yêu cầu tất yếu khách quan, là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, nòng cốt là LLVT. Những kết quả đạt được là tiền đề tạo sự thống nhất trong nhận thức, sự đồng thuận trong xã hội, cùng giữ chặt Tổ quốc mai sau.

T.M