HĐND huyện Châu Phú khóa XI hoàn thành nhiệm vụ, nhiệm kỳ 2016-2021

25/03/2021 - 03:14

 - Nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND huyện Châu Phú (An Giang) đã quyết định nhiều chủ trương quan trọng để xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội (KTXH), củng cố quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện, thực hiện tốt vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

A A

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của HĐND huyện Châu Phú khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

“Nhiệm kỳ qua, tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, sạt lở trên địa bàn huyện diễn ra bất thường, dịch bệnh gia tăng, đặc biệt là đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển kinh tế và tác động lớn đến đời sống nhân dân. Nhưng với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, hoạt động của HĐND, UBND và các cơ quan tư pháp của huyện Châu Phú đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.

Trong nhiệm kỳ, HĐND huyện đã tổ chức thành công 19 kỳ họp, trong đó có 11 kỳ họp thường lệ, 8 kỳ họp bất thường và chuyên đề để giải quyết các vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp thường kỳ. Qua đó đã ban hành 102 nghị quyết, gồm: 31 nghị quyết về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐND; 71 nghị quyết liên quan lĩnh vực KTXH, thu - chi ngân sách nhà nước và trật tự xã hội” - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Châu Phú Nguyễn Phước Nên cho biết. 

Nhờ triển khai thực hiện tốt các nghị quyết do HĐND tỉnh và HĐND huyện đề ra trong nhiệm kỳ qua đã góp phần giúp kinh tế của huyện Châu Phú có bước phát triển khả quan, nhất là trong việc đầu tư và kêu gọi đầu tư; hệ thống hạ tầng giao thông từng bước hoàn thiện; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 63 triệu đồng/người/năm (tăng khoảng 30 triệu đồng so năm 2015). Lĩnh vực văn hóa, an sinh xã hội có nhiều bước tiến, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1,57%. Công tác cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được quan tâm thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp phát triển đầu tư kinh doanh…

Hoạt động giám sát của thường trực HĐND và các ban HĐND, cùng các đại biểu HĐND huyện được thực hiện dưới nhiều hình thức, như: giám sát trực tiếp tại các cơ quan, đơn vị hoặc gián tiếp qua văn bản báo cáo, các cuộc họp, hội nghị sơ, tổng kết của UBND huyện và các ban, ngành huyện. Giám sát qua các buổi đối thoại, giải quyết đơn thư khiếu nại của công dân… Trong nhiệm kỳ, HĐND huyện Châu Phú đã tổ chức 33 đợt giám sát. Thông qua hoạt động giám sát, các đoàn khảo sát, giám sát đã trực tiếp góp ý với địa phương, đơn vị những vấn đề còn tồn tại, hạn chế để có giải pháp khắc phục, giúp địa phương, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Trong công tác tổ chức các kỳ họp, HĐND huyện Châu Phú đã đổi mới về hình thức và nội dung. Các báo cáo thông qua tại kỳ họp được trình bày tóm tắt, ngắn gọn và trọng tâm để dành nhiều thời gian cho việc thảo luận tổ, chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường. Các kỳ họp thường lệ của HĐND huyện đều tổ chức truyền thanh trực tiếp trong toàn huyện để cử tri theo dõi. Thường trực HĐND duy trì tốt công tác thông tin trước, trong và sau các kỳ họp thông qua hình thức đại biểu HĐND 3 cấp tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp.

5 năm qua, thường trực HĐND, UBND và UBMTTQVN huyện Châu Phú đã phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; công tác phối hợp tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực, đi vào chiều sâu, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Đặc biệt, công tác phối hợp tiếp xúc cử tri được thực hiện khá tốt, với nội dung và phương thức đổi mới mang lại hiệu quả cao, từng bước đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã tổ chức được 22 đợt tiếp xúc cử tri tại 286 điểm, qua đó đã có 1.914 ý kiến, kiến nghị trên các lĩnh vực KTXH. Những ý kiến, kiến nghị của cử tri được đại biểu HĐND các cấp tiếp thu, ghi nhận và được lãnh đạo UBND, các cơ quan chuyên môn làm rõ ngay trong buổi tiếp xúc. Đối với những vấn đề cần có sự phối hợp hoặc xin ý kiến của cấp có thẩm quyền, các đại biểu HĐND đã ghi nhận và chuyển đến UBND các cấp chỉ đạo giải quyết và thông báo trả lời cho cử tri vào lần tiếp xúc cử tri sau.

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Châu Phú Nguyễn Phước Nên cho biết, trong thời gian chuyển giao nhiệm vụ giữa 2 nhiệm kỳ HĐND, HĐND huyện Châu Phú khóa XI và UBND huyện sẽ tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ đến kỳ họp thứ nhất của HĐND huyện khóa XII. Tiếp tục phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để chuyển giao tiếp nối các nhiệm vụ, bài học kinh nghiệm, góp phần để HĐND huyện khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, nhất là việc thực hiện 2 chức năng cơ bản của HĐND là ban hành nghị quyết và tổ chức hoạt động giám sát.

Đồng thời, tập trung lãnh, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2021-2026), bảo đảm cho sự kiện chính trị trọng đại này diễn ra dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội lớn của toàn dân. Song song đó, sẽ tổ chức tuyên truyền, sinh hoạt sâu rộng để nhân dân thấy rõ quyền và nghĩa vụ của mình, tích cực tham gia, sáng suốt lựa chọn những người đủ tiêu chuẩn, ưu tú để bầu làm đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2021-2026).

MỸ LINH