HĐND huyện Châu Phú khóa XII tổ chức kỳ họp thứ 2

26/08/2021 - 19:10

 - Ngày 26-8, HĐND huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) khóa XII (nhiệm kỳ 2021– 2026) tổ chức kỳ họp thứ 2, nhằm kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm, đề ra nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021 và quyết định một số nội dung quan trọng khác.

A A

Cùng với việc đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, đề ra nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2021, kỳ họp đã tiến hành bầu bà Lê Thị Hải Âu, Chủ tịch UBND thị trấn Vĩnh Thạnh Trung giữ chức Phó Chủ tịch HĐND huyện Châu Phú khóa XII (nhiệm kỳ 2021–2026) và bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND huyện Châu Phú nhiệm kỳ 2021–2026 đối với bà Huỳnh Thị Hải Đường, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường.

Đồng thời, biểu quyết thông qua 6 nghị quyết: chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2022; tình hình kinh tế -xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021; phê duyệt quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020; phê chuẩn dự kiến phương án phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021–2025 (nguồn vốn đầu tư ngân sách huyện ); quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021- 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Châu Phú; phê chuẩn chủ trương đầu tư điều chỉnh lần 3 dự án Trung tâm Hành chính huyện Châu Phú, tại thị trấn Cái Dầu.

MỸ NGÂN - TÚ TRANG