HĐND huyện Tịnh Biên tổ chức kỳ họp chuyên đề thông qua Nghị quyết thành lập thị xã Tịnh Biên

10/05/2022 - 12:17

 - Sáng 10/5, HĐND huyện Tịnh Biên (tỉnh An Giang) khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) tổ chức kỳ họp chuyên đề, để thông qua Nghị quyết thành lập thị xã Tịnh Biên, thuộc tỉnh An Giang và các phường trực thuộc thị xã Tịnh Biên.

A A

Các đại biểu HĐND huyện Tịnh Biên biểu quyết thông qua Nghị quyết tán thành chủ trương thành lập thị xã Tịnh Biên và các phường trực thuộc thị xã Tịnh Biên

Tại cuộc họp, các đại biểu HĐND huyện Tịnh Biên đã nghe Ban Pháp chế HĐND huyện báo cáo kết quả thẩm tra tờ trình, dự thảo và biểu quyết thông qua Nghị quyết thành lập thị xã Tịnh Biên và các phường trực thuộc thị xã Tịnh Biên.

Đồng thời, thông qua Tờ trình điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021-2025 và của năm 2022, thuộc nguồn vốn ngân sách huyện; Tờ trình về việc ban hành Chương trình hoạt động toàn khóa của HĐND huyện Tịnh Biên khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026), cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

THANH TIẾN