Hiệu quả sử dụng vốn tín dụng từ nguồn ngân sách

16/09/2019 - 07:30

 - Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) chi nhánh An Giang Nguyễn Minh Hưng cho biết: “Từ nguồn ngân sách ủy thác, đến nay các tổ chức hội, đoàn thể đã nhận ủy thác gần 160.000 hộ gia đình được vay vốn tín dụng chính sách. Từ đó, đã hỗ trợ tích cực cho các gia đình đầu tư sản xuất-kinh doanh (SXKD); nhiều hộ tình nguyện xin ra khỏi diện hộ nghèo, thoát nghèo vươn lên làm giàu”. 5 năm qua, đã có trên 39.000 hộ thoát nghèo bền vững, góp phần cùng tỉnh thực hiện thành công mục tiêu giảm nghèo, an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới.

A A

Ông Hưng cho biết, nguồn vốn tín dụng chính sách 5 năm qua đã giúp 81.589 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để SXKD. Trên 85% nguồn vốn của Ngân hàng CSXH đầu tư vào nông nghiệp và khu vực nông thôn, giúp 39.245 hộ thoát nghèo; giải quyết việc làm cho 9.422 lao động; trang trải chi phí xuất khẩu lao động cho 302 người; trang trải chi phí học tập cho 44.962 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; giúp 4.376 hộ tiếp cận vốn vay ưu đãi xây dựng nhà ở. Đã giải ngân cho 56.733 hộ xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; giúp vốn 162 tỷ đồng cho 11.278 hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Từ đó, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc thiểu số ngày càng được cải thiện, góp phần tích cực giảm nghèo, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới, ngăn chặn tình trạng “tín dụng đen”.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình tặng bằng khen tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư

Kết quả cho vay các xã xây dựng nông thôn mới đến ngày 30-6-2019 đạt 562,385 tỷ đồng, 86.675 hộ gia đình vay vốn còn dư nợ tại 61 xã. Ông Hưng chia sẻ: “Từ khi có Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22-11-2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, đến ngày 30-6-2019, nguồn vốn ngân sách tỉnh ủy thác sang Ngân hàng CSXH 19 tỷ đồng cho vay xuất khẩu lao động thị trường thu nhập cao và hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm. Doanh số cho vay từ năm 2014 đến nay 20 tỷ đồng, với 302 đối tượng được vay vốn; dư nợ đạt 8,789 tỷ đồng, với 147 lao động còn dư nợ. Chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm đã phát huy tác dụng, nhiều mô hình sản xuất-kinh doanh phù hợp điều kiện kinh tế địa phương. Nguồn vốn chương trình là 33,316 tỷ đồng, trong đó có 5 tỷ đồng tạm ứng ngân sách, còn lại 28,316 tỷ đồng từ thu hồi nợ các chương trình dừng cho vay chuyển sang. Doanh số cho vay từ đầu năm 2015 đến nay 55,182 tỷ đồng, với 2.910 lao động được giải quyết việc làm, góp phần bảo tồn làng nghề truyền thống và phát triển thủ công mỹ nghệ, xây dựng nông thôn mới.

Có mặt tại buổi giao dịch tiết kiệm vay vốn, ông Nguyễn Minh Tân (ngụ phường Bình Đức, TP. Long Xuyên) phấn khởi: “2 con tôi được vay vốn học sinh, sinh viên học hết đại học, ra trường có việc làm ổn định. Năm 2017, tôi vay tiếp 50 triệu đồng lãi suất thấp chăn nuôi heo rừng, nhím, gà, vịt, tạo điều kiện cho gia đình tôi đầu tư chăn nuôi tạo thu nhập rất khá. Bình quân hơn 100 triệu đồng/năm, lợi nhuận hơn 70%, nuôi 3 con ăn học, dựng vợ, gả chồng, xây dựng được căn nhà khang trang hơn 600 triệu đồng. Cuối năm nay tôi sẽ trả hết cả nợ và lãi trước hạn 1 năm”.

 Kết quả cho vay một số chương trình tín dụng chính sách theo cơ chế đặc thù riêng của tỉnh bằng nguồn vốn ngân sách, UBMTTQVN huyện, thị xã: đến ngày 30-6-2019, ngân sách cấp huyện ủy thác sang Ngân hàng CSXH 34,373 tỷ đồng để cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ khó khăn về kinh tế, hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, xây dựng công trình nước sạch và vệ sinh môi trường. Trong đó, 660 hộ nghèo được vay 5,942 tỷ đồng sản xuất-kinh doanh nhỏ, lẻ; 393 hộ cận nghèo vay 4,715 tỷ đồng thực hiện phương án sản xuất-kinh doanh. 1.983 lượt hộ mới thoát nghèo, hoàn cảnh kinh tế khó khăn vay 36,304 tỷ đồng đầu tư nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, xây dựng nông thôn mới...

Tổng nguồn vốn Ngân hàng CSXH nhận ủy thác của địa phương đến ngày 30-6-2019 đạt 133,705 tỷ đồng (ngân sách tỉnh 92,525 tỷ đồng, ngân sách và nguồn từ UBMTTQVN cấp huyện 41,180 tỷ đồng). 100% các huyện, thị xã, thành phố đều có nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương chuyển sang. Hiện, Ngân hàng CSXH tỉnh triển khai hiệu quả 16 chương trình tín dụng chính sách, là kênh cung cấp tín dụng ưu đãi quan trọng cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Doanh số cho vay trong 5 năm đạt 3.456 tỷ đồng, với 186.450 lượt khách hàng được vay vốn.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22-11-2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng CSXH, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đề nghị cấp ủy, chính quyền xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cần tập trung triển khai quyết liệt tinh thần chỉ đạo của Chỉ thị 40, huy động các nguồn lực cho tín dụng xã hội. Tăng cường tuyên truyền về tín dụng CSXH; phổ biến các mô hình được hỗ trợ vốn làm ăn hiệu quả; tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm của đối tượng vay vốn hoàn vốn đã vay. Huy động các nguồn lực, nâng cao chất lượng tín dụng CSXH; lồng ghép thực hiện tốt chính sách tín dụng để phát triển nông nghiệp nông thôn, nông dân, cải thiện đời sống người dân. Tập trung nguồn lực và hoàn thiện cơ chế chính sách, huy động các nguồn vốn từ ngân sách tập trung đầu mối cho vay hiệu quả. Phát huy vai trò, trách nhiệm của MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội; thực hiện chức năng giám sát cộng đồng; nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của Ngân hàng CSXH, hiệu quả tín dụng CSXH, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế địa phương. 

HẠNH CHÂU