Hỗ trợ giảm thiểu tác động của dịch COVID-19 cho các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ

22/12/2020 - 19:52

Ngày 22-12, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Thị Hồng đã ký Hiệp định viện trợ cho dự án viện trợ không hoàn lại “Hỗ trợ giảm thiểu tác động của đại dịch COVID-19 cho các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ” trị giá 5 triệu USD từ Quỹ Sáng kiến tài chính dành cho nữ doanh nhân (We-Fi) ủy thác cho Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) quản lý.

A A

Dự án sẽ trở thành nguồn động lực cho các doanh nghiệp trong hoàn cảnh hoạt động sản xuất kinh doanh chịu nhiều tác động tiêu cực do COVID-19. Ảnh: SBV.

Mục tiêu của dự án nhằm xúc tiến tài trợ và tăng cường tiếp cận tài chính cho các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 thông qua việc sử dụng khoản viện trợ để tạo động lực khuyến khích các ngân hàng thương mại tham gia Dự án tái cơ cấu khoản vay hoặc cấp khoản vay mới cho các doanh nghiệp đủ điều kiện, góp phần tạo điều kiện để doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ có nguồn lực và thời gian phục hồi sản xuất, kinh doanh.

Dự án được thiết kế và triển khai trên cơ sở và gắn với các cơ chế, chính sách hỗ trợ tín dụng cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 của NHNN bao gồm: Thông tư 01/2020/TT-NHNN ngày 13/3 khuyến khích các tổ chức tín dụng tái cơ cấu khoản vay để hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và Chỉ thị 02/CT-NHNN ngày 31/3 của NHNN trong đó yêu cầu các tổ chức tín dụng “tiếp tục triển khai có hiệu quả các giải pháp mở rộng tín dụng đối với các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, đặc biệt là cho vay để duy trì và khôi phục các ngành, lĩnh vực bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19”. 

Cơ quan thực hiện dự án là 5 ngân hàng thương mại gồm: Ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) Á Châu, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, Ngân hàng TMCP Tiên Phong và Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng. Thời gian thực hiện Dự án dự kiến từ năm 2020 - 2022.

Theo MINH PHƯƠNG (Báo Tin Tức)