Hỗ trợ sản xuất - kinh doanh phát triển

18/07/2019 - 07:44

 - Chương trình khuyến công của tỉnh với những hoạt động như: hỗ trợ máy móc, thiết bị vào sản xuất; phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; tư vấn, trợ giúp cơ sở công nghiệp nông thôn… tạo động lực giúp các doanh nghiệp (DN) vừa và nhỏ có điều kiện phát triển sản xuất - kinh doanh theo hướng bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh.

A A

Một trong những điểm nhấn của Chương trình khuyến công là các hoạt động hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và xử lý ô nhiễm môi trường. Năm qua, từ nguồn kinh phí khuyến công của tỉnh, Sở Công thương đã hỗ trợ cho 23 đề án, với tổng số tiền 3,2 tỷ đồng, trong đó có 22 đề án ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến vào sản xuất với kinh phí 3,1 tỷ đồng và 1 đề án xử lý ô nhiễm môi trường tại cơ sở, kinh phí 106 triệu đồng. Đồng thời, đề nghị Cục Công thương địa phương trình Bộ Công thương phê duyệt Đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến phục vụ quy trình sản xuất máy gặt” của Công ty Cổ phần Cơ khí An Giang, kinh phí khuyến công quốc gia hỗ trợ 200 triệu đồng.

Nằm trong chương trình khuyến công địa phương năm 2018, Công ty TNHH SXTM Thanh Hồ (phường Long Thạnh, TX. Tân Châu) sản xuất mặt hàng tương hột, nước màu… được hỗ trợ 1 máy siết nắp tự động, công suất 2.500 hũ/giờ và 1 máy siêu màng nhôm tự động, công suất 2.500 hũ/giờ để nâng cao hiệu quả sản xuất. Tổng chi phí 2 thiết bị là 418 triệu đồng, trong đó kinh phí hỗ trợ là 200 triệu đồng, còn lại do cơ sở đối ứng. Anh Dương Quang Vĩ (đại diện Công ty TNHH SXTM Thanh Hồ) cho biết, các loại máy móc không chỉ giúp tiết kiệm nhân lực, mà còn góp phần tăng năng suất, chất lượng sản phẩm và tạo ra sản phẩm đáp ứng nhu cầu an toàn vệ sinh thực phẩm cho thị trường. Nhờ đó, công ty đã giảm được giá thành sản phẩm, thu hút thêm nhiều khách hàng, mở ra cơ hội trong phát triển thị trường tiêu thụ.

Hỗ trợ phát triển các sản phẩm tiêu biểu, đặc thù của đồng bào dân tộc thiểu số Chăm, Khmer

Ngoài việc hỗ trợ máy móc, trang thiết bị, việc bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu được quan tâm. Theo đó, đã hỗ trợ, bình chọn 9 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh, 2 sản phẩm công nghiệp nông thôn cấp khu vực. Ngoài ra, còn hỗ trợ các đơn vị trưng bày sản phẩm tại các hội trợ, triển lãm trong và ngoài tỉnh; tổ chức giao thương, kết nối cung cầu hàng hóa. Anh Nguyễn Tứ Hải, Chủ cơ sở sản xuất Như Bình, một trong những cơ sở có mặt thường xuyên tại các kỳ hội chợ trong và ngoài tỉnh nhận định: “Các hoạt động hỗ trợ xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm thời gian qua đã tạo điều kiện cho sản phẩm của cơ sở tiếp cận rộng rãi với thị trường và được thị trường đón nhận. Từ đó, chúng tôi có điều kiện mở rộng sản xuất, tạo thêm nhiều việc làm cho lao động ở địa phương”.

Cùng với đó là nhiều hoạt động hỗ trợ đơn vị khác như: tư vấn, trợ giúp cơ sở công nghiệp nông thôn trong việc thiết kế nhãn hàng hóa và đăng ký mã vạch sản phẩm, giới thiệu đến khách tham quan du lịch về các làng nghề tiểu thủ công nghiệp của tỉnh; hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp, nhận thức và năng lực áp dụng sản xuất sạch hơn trong sản xuất công nghiệp; hỗ trợ phát triển các sản phẩm tiêu biểu, đặc thù của đồng bào dân tộc thiểu số Chăm, Khmer… Các hoạt động này đã góp phần tạo điều kiện phát triển sản xuất - kinh doanh theo hướng bền vững, từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh cho DN.

Năm 2019, Sở Công thương sẽ tiếp tục các hoạt động hỗ trợ như: tổ chức đào tạo nghề và truyền nghề tiểu thủ công nghiệp; nâng cao năng lực quản lý, nhận thức và năng lực áp dụng sản xuất sạch hơn; hỗ trợ cơ sở công nghiệp nông thôn chuyển giao công nghệ và tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; phát triển các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; hỗ trợ quảng bá, xây dựng thương hiệu… Tổng kinh phí triển khai chương trình khuyến công năm 2019 là 24,287 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh là 10,287 tỷ đồng; vốn đối ứng của DN, cơ sở công nghiệp nông thôn là 14 tỷ đồng.

Theo Phó Giám đốc Sở Công thương Trần Thanh Tâm, Chương trình khuyến công 2019 nhằm huy động các nguồn lực trong và ngoài tỉnh tham gia hoặc hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và các dịch vụ khuyến công, góp phần vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập, thực hiện phân công lao động xã hội và góp phần xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, khuyến khích, hỗ trợ sản xuất sạch hơn tại các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu; giảm thiểu phát thải và hạn chế ô nhiễm; bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường, sức khỏe con người, phát triển sản xuất bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh trong điều kiện hội nhập quốc tế.

Bài, ảnh: ĐÌNH ĐỨC