Hòa thượng Chau Sơn Hy vận động phật tử dân tộc thiểu số Khmer làm đường

21/09/2023 - 14:31

 - Ngày 21/9, UBND xã Lương Phi (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) kết hợp hòa thượng Chau Sơn Hy (trụ trì chùa Sà Lôn) vận động các lực lượng và bà con phật tử dân tộc thiểu số Khmer ra quân đổ bê-tông tuyến đường kênh Sà Lôn (giai đoạn I), nối Đường tỉnh 955B (ấp Sà Lôn) đến đường kênh Tám Ngàn (ấp An Lương, xã Lương Phi).

Bà con Khmer và các lực lượng tham gia các khâu làm đường, có sự giám sát, đôn đốc của hòa thượng Chau Sơn Hy

Giai đoạn I của tuyến đường dài 800m, ngang 3,5m, dầy 16cm, với tổng kinh phí thực hiện khoảng 800 triệu đồng. Trong đó, ngân sách huyện Tri Tôn hỗ trợ 500 triệu đồng; hòa thượng Chau Sơn Hy cùng chính quyền, MTTQ, đoàn thể xã Lương Phi vận động nguồn xã hội hóa 300 triệu đồng.

Hàng ngày, có trên 40 cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên, lực lượng công an, quân sự, bà con phật tử dân tộc thiểu số Khmer và Nhân dân xã Lương Phi tham gia, phân chia các công việc, như: Chuẩn bị vĩ sắt lót đường, khuân vác xi-măng, cát, đá vào máy trộn bê-tông, đo đạc, tráng xi-măng mặt đường… Hòa thượng Chau Sơn Hy trực tiếp tham gia theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện, phấn đấu hoàn thành vào ngày 26/9/2023.

Tuyến đường kênh Sà Lôn dẫn ra kênh Tám Ngàn dài 2.450m, bị xuống cấp, đọng nước, gây khó khăn trong đi lại, vận chuyển hàng hóa của đồng bào dân tộc thiểu số Khmer. Sau khi hoàn thành giai đoạn I, UBND xã Lương Phi sẽ tiếp tục tranh thủ nguồn vốn đầu tư của huyện và vận động xã hội hóa để thực hiện đoạn còn lại, đảm bảo tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới.

N.C