Hoài Thanh - Nhà phê bình văn học tài hoa bậc nhất Việt Nam thế kỷ XX

15/07/2019 - 08:42

Nhà phê bình văn học Hoài Thanh là một tài năng xuất sắc hiếm có trong lĩnh vực phê bình văn học Việt Nam thế kỷ XX, một nhà văn hóa lớn suốt một đời gắn bó thiết tha với dân tộc và văn hóa dân tộc.

A A

Ngày 15-7-2019 là kỷ niệm 110 năm ngày sinh nhà phê bình văn học Hoài Thanh (1909-2019).

Ông là một tài năng xuất sắc hiếm có trong lĩnh vực phê bình văn học Việt Nam thế kỷ XX, một nhà văn hóa lớn suốt một đời gắn bó thiết tha với dân tộc và văn hóa dân tộc./.

Theo Vietnam+