Hoàn thành Đại hội đại biểu MTTQVN cấp huyện nhiệm kỳ 2019 - 2024

06/06/2019 - 08:15

 - UBMTTQVN tỉnh cho biết, đến nay, 11/11 huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQVN cấp huyện, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

A A

Đại hội đại biểu MTTQVN cấp huyện diễn ra dân chủ, đánh giá được vai trò của mặt trận và các tổ chức đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương và đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới thiết thực, nhằm xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trên các lĩnh vực đời sống xã hội, tham gia xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Đại hội đại biểu MTTQVN cấp huyện đã hiệp thương cử 692 Ủy viên UBMTTQVN cùng cấp nhiệm kỳ mới. Trong đó có 11/11 Chủ tịch UBMTTQVN cấp huyện được hiệp thương tái cử; 7/11 Chủ tịch UBMTTQVN đồng thời là Trưởng ban Dân vận Huyện ủy.

Hiện nay, UBMTTQVN tỉnh đang tập trung rà soát, chuẩn bị tốt các nội dung, văn kiện và các điều kiện cần thiết để tổ chức Đại hội đại biểu MTTQVN tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2019- 2024), dự kiến tổ chức ngày 18 và 19-7-2019.

TRUNG HIẾU