Hoàn thành tiếp xúc cử tri trước kỳ họp lần thứ 18 HĐND tỉnh (nhiệm kỳ 2016-2021)

24/11/2020 - 06:19

 - Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh An Giang phối hợp Thường trực HĐND, UBND các cấp đã hoàn thành tiếp xúc cử tri trước kỳ họp lần thứ 18, HĐND tỉnh khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2021), với 125 điểm tiếp xúc, 8.965 cử tri tham dự và 682 lượt cử tri phát biểu ý kiến.

A A

Tại các buổi tiếp xúc, các đại biểu HĐND các cấp báo cáo tóm tắt với cử tri về tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của tỉnh và các địa phương; thông báo kết quả cơ quan nhà nước trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri ở kỳ họp giữa năm 2020. Cử tri đánh giá cao điều hành của chính quyền địa phương và những kết quả đạt được trong năm 2020 của tỉnh.

Đồng thời, kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến một số lĩnh vực, như: giá cả vật tư nông nghiệp cao; giá lúa không ổn định; kịp thời sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường nông thôn xuống cấp; quan tâm xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống y tế, nhất là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở lĩnh vực này; hỗ trợ người dân tham gia bảo hiểm y tế; giải pháp hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường, sạt lở bờ sông, nước sạch sinh hoạt vùng nông thôn; giải pháp xử lý tình hình gây mất an ninh trật tự, vi phạm trật tự an toàn giao thông…

L.H