Hội Cựu chiến binh thị trấn Vĩnh Thạnh Trung: Xây dựng tổ chức hội vững mạnh

10/08/2022 - 07:14

 - Thời gian qua, Hội Cựu chiến binh thị trấn Vĩnh Thạnh Trung (huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) đã đoàn kết, tập hợp các thế hệ cựu chiến binh, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, chăm lo bảo vệ lợi ích chính đáng cho hội viên, gắn với phong trào giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

A A

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thị trấn Vĩnh Thạnh Trung Nguyễn Thành Nhân cho biết, với 118 hội viên sinh hoạt ở 12 chi hội, Hội Cựu chiến binh thị trấn luôn đoàn kết, phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền và thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, góp phần giữ vững an ninh trật tự địa phương.

Thường xuyên chỉ đạo các chi hội cơ sở tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chủ động, kịp thời phổ biến, quán triệt cho hội viên nắm vững chủ trương của Đảng, chính sách mới nhà nước, những định hướng lớn trong công tác tư tưởng của Đảng. Tích cực tuyên truyền, vận động, nâng cao chất lượng công tác kết nạp hội viên mới đủ điều kiện vào hội, trong đó kết nạp sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp về cư trú, làm việc tại địa phương.

Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh thị trấn tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, giúp đỡ hội viên tháo gỡ khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ của hội viên. Chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên và cựu chiến binh. Tổ chức sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm về tổ chức và hoạt động của hội trong từng năm, kịp thời rút kinh nghiệm và nêu gương điển hình trong công tác xây dựng tổ chức hội.

Bên cạnh đó, động viên hội viên cựu chiến binh nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, vươn lên trong điều kiện mới. Thực hiện tốt phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” đi vào chiều sâu và lồng ghép với chương trình mục tiêu quốc gia, các cuộc vận động ở địa phương. Kết quả, toàn thị trấn hiện nay không còn hội viên thuộc hộ nghèo, chỉ còn 1 hộ cận nghèo mới phát sinh năm 2022. Kịp thời phổ biến, nhân rộng các điển hình tiên tiến phù hợp với tính chất, đặc điểm và khả năng của từng hội viên, nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, góp phần xây dựng Hội Cựu chiến binh thị trấn ngày càng vững mạnh.

Hội Cựu chiến binh thị trấn Vĩnh Thạnh Trung sơ kết 2 năm xây dựng tổ chức cơ sở hội vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới

Bằng các hình thức và việc làm phù hợp với điều kiện và khả năng của hội, tổ chức thực hiện tốt các hoạt động tình nghĩa, gắn kết tình cảm giữa hội viên với hội viên, giữa hội viên với tổ chức hội. Điển hình như, các cán bộ, hội viên cựu chiến binh tham gia ủng hộ Quỹ Phòng, chống dịch COVID-19 với tổng số tiền hơn 48 triệu đồng. Thực hiện mô hình “Xây dựng văn minh đô thị”, tham gia trồng cây cau tuyến đường dài 600m; thành lập câu lạc bộ bảo vệ môi trường nhằm tuyên truyền, vận động trong nhân dân tích cực giữ gìn và bảo vệ môi trường; phối hợp thu gom rác, chất thải nhựa.

Từ năm 2020 đến nay, Hội Cựu chiến binh thị trấn Vĩnh Thạnh Trung đã vận động được 1 tổ Quỹ Góp vốn xoay vòng, có 14 hội viên tham gia với tổng số tiền 14 triệu đồng nhằm hỗ trợ hội viên khó khăn để phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống... Các hội viên cựu chiến binh còn đóng góp tổng số tiền 14,5 triệu đồng ủng hộ Quỹ Khuyến học và hơn 12,4 triệu đồng ủng hộ Quỹ Cây mùa xuân.

Ngoài ra, hội vận động trong cán bộ, hội viên tham gia đóng góp mỗi hội viên 50.000 đồng/hội viên/năm nhằm xây dựng Quỹ Sản xuất. Đến nay, quỹ đã được các hội viên đóng góp hơn 64,3 triệu đồng hỗ trợ cán bộ, hội viên cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn mượn vốn không tính lãi để buôn bán nhỏ và chăn nuôi, phát triển kinh tế gia đình.

Bên cạnh, hội còn vận động sửa chữa nhà cho hội viên cựu chiến binh khó khăn về nhà ở thuộc Chi hội khóm Vĩnh Lợi với số tiền 30 triệu đồng. Song song đó, Hội Cựu chiến binh thị trấn Vĩnh Thạnh Trung còn thực hiện mô hình xây dựng địa bàn cơ sở “An toàn về an ninh trật tự - xã hội”.

Đến nay, đã mở rộng thực hiện mô hình trên địa bàn 5 chi hội với phạm vi hoạt động khoảng 18km2; mô hình có 24 hội viên cựu chiến binh tham gia phối hợp lực lượng công an thị trấn. Qua đó, đã triển khai 1.500 hộ dân viết bản cam kết không tham gia các tệ nạn xã hội. Kết quả, thời gian qua trên các địa bàn thực hiện mô hình xây dựng cơ sở “An toàn về an ninh trật tự - xã hội” không có tệ nạn xã hội xảy ra…

Qua các phong trào, hoạt động ý nghĩa thiết thực, Hội Cựu chiến binh thị trấn Vĩnh Thạnh Trung (huyện Châu Phú) đã khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, tinh thần sáng tạo, vượt khó vươn lên của cán bộ, hội viên cựu chiến binh. Đồng thời, xây dựng tổ chức cơ sở hội vững mạnh, góp phần vào sự phát triển toàn diện của địa phương, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương.

TRỌNG TÍN

 

ban-doc-quan-tam
phong-su-ky-su
an-ninh-trat-tu