Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chợ Mới lần thứ 9 đề ra nhiều nhiệm vụ quan trọng

05/07/2022 - 11:10

 - Sáng 5/7, Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Mới (tỉnh An Giang) tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 9 (mở rộng) để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm 2022; đề ra phương hướng, nhiệm vụ chính trị 6 tháng cuối năm, đồng thời quyết định một số chủ trương quan trọng khác

A A

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Chợ Mới Nguyễn Hồng Đức kết luận hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Chợ Mới Nguyễn Hồng Đức đề nghị các cấp ủy Đảng ở huyện tiếp tục lãnh, chỉ đạo đẩy mạnh việc chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp, nâng cao giá trị cây trồng theo hướng đa dạng hóa; nâng cao nhận thức tư duy nông dân về kinh tế nông nghiệp; tổ chức sản xuất, liên kết sản xuất.

Đồng thời, đẩy mạnh thu hút đầu tư; phát triển thương mại, dịch vụ; quản lý chặt chẽ công tác đầu tư xây dựng; đảm bảo giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, 105 năm thành lập huyện Chợ Mới.

Cùng với đó, tăng cường công tác xây dựng Đảng, đổi mới, nội dung phương thức tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, phát huy vai trò nêu gương, phòng chống suy thoái; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy; giám sát, phản biện xã hội, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; phát huy 8 mô hình dân vận khéo, 4 đề án của Huyện ủy; tăng cường đối thoại, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở...

6 tháng đầu năm 2022, dưới sự tập trung lãnh đạo của Huyện ủy, sự điều hành của UBND huyện, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, nhân dân và doanh nghiệp, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của huyện Chợ Mới tăng 5,98%, cao hơn mức tăng so cùng kỳ; các lĩnh vực công nghiệp, thương mại dịch vụ đều tăng...

HẠNH CHÂU