Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Tân Châu lần thứ 21 (mở rộng)

14/07/2020 - 09:21

 - Ngày 13-7, Ban Thường vụ Thị ủy Tân Châu (An Giang) tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa XI, lần thứ 21 (mở rộng) nhằm sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết Thị ủy 6 tháng đầu năm; đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 và một số vấn đề quan trọng khác. Ông Nguyễn Đắc Tài, Bí thư Thị ủy Tân Châu chủ trì Hội nghị.

A A

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Thị ủy - Nguyễn Đắc Tài yêu cầu các ban ngành, đoàn thể, địa phương 6 tháng cuối năm 2020, cần tiếp tục triển khai thực hiện tốt mục tiêu kép vừa đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, vừa đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh; phát triển kinh tế đi đôi với phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa – xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; tập trung giải ngân nguồn vốn đầu tư công; đẩy mạnh thu ngân sách nhà nước, khai thác tốt các nguồn thu mới; nâng cao hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật; tăng cường công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn. Trên lĩnh vực xây dựng Đảng, Bí thư Thị ủy yêu cầu tập trung lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025). 

Tin, ảnh: MINH HIỂN