Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh An Giang lần thứ 10 (nhiệm kỳ 2018-2023)

18/01/2021 - 18:56

 - Chiều 18-1, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 10 (mở rộng) nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

A A

Năm 2020, Hội Nông dân các cấp đã chung tay phòng, chống dịch bệnh COVID – 19 và tập trung phát triển kinh tế, tích cực tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ các cấp. Việc thực hiện 3 hoạt động đột phá và 9 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Hội đạt kết quả tích cực, với 11/13 chỉ tiêu đạt và vượt, 2/13 chỉ tiêu đạt trên 90%. Đồng thời, tổ chức chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam, Hội thi cán bộ Hội giỏi, Hội thao nông dân...

Năm mới 2021, Hội Nông dân tỉnh sẽ tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tham gia chuỗi giá trị trong nông nghiệp, gắn với phát triển sản phẩm OCOP; tập hợp, thu hút đông đảo hội viên, nông dân tham gia các hình thức kinh tế tập thể, tham gia chi hội nông dân nghề nghiệp, tổ hội nông dân nghề nghiệp; nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân trong hỗ trợ nông dân khởi nghiệp sáng tạo; phát huy hiệu quả hoạt động Câu lạc bộ Doanh nhân nông thôn...

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020

THANH TIẾN